Projekt - EcoDesign+ boiler

René Lyngsø Hvidberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 68.

Pellet burning

Projekt - EcoDesign+ boiler

Projektstart januar 2018. Forventet projektafslutning december 2020

Formålet med projektet er at udvikle to nye mindre (<50 kW) ultra-lavemissions-biomassekedler med forgasningsteknologi og røggasrecirkulering til at reducere støv- og NOx-emissioner samtidig med, at energieffektiviteten øges. De nye kedler vil dermed være klar til fremtidens strengere krav og kan blive en ny kedelgeneration.

For KSM og NBE vil projektet betyde, at de med first mover-effekt kan sælge deres nye kedelsystemer med lave støv- og NOx emissioner i Danmark såvel som resten af Europa til forbrugere, der er interesseret i ny teknologi inden for grøn og bæredygtig energi. Retningslinjerne, der udvikles i projektet, vil være til gavn for hele den danske kedelbranche og giver et bedre udgangspunkt for udvikling af nye kedler. 

For offentlige myndigheder, vil projektet kunne bruges til at opnå viden, der kan benyttes i forhold til fremtidige retningslinjer og krav til emissioner og virkningsgrader. 

Målsætning:

  • Udvikle to nye biomasskedler med en årsvirkningsgrad på minimum 92% og og med støvemissioner og NOx henholdsvis 65-75% og 30% lavere end Ecodesign 2020 krav
  • Udvikle teknologi til kedler (<50 kW), som forbedrer forbrændingssystemet i forhold til forgasning til reduktion af støv og røggascirkulation til reduktion af NOX
  • Udvikle kedelstyring, der optimerer forbrænding og tager højde for øvrige nye implementerede teknologier
  • Udvikle guidelines som branchen kan bruge til udvikling af kedler med lave støv og NOX emissioner og som lever op til minimum 2020-krav

Projektdeltagere:

  • NBE Production A/S
  • KSM Stoker A/S

Projektet er støttet af MUDP