Projekt - Måling af emission fra fremtidens svinestald

Simon Wilhelm Løvstrøm Granath

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 85.

Projekt - Måling af emission fra fremtidens svinestald

System til dokumentation af emissionen fra en slagtesvinestald.

Målet med projektet var at udvikle og demonstrere et komplet system til dokumentation af emissionen af ammoniak fra en slagtesvinestald. Samtidig skulle der udvikles et system, som kunne måle og dokumentere gyllemængden og koncentrationen af kvælstof og fosfor i gylle. Systemet skal opsamle data, så landmanden løbende kan følge udviklingen.

Aktiviteterne blev gennemført som et samarbejde mellem fire GTS-institutter, som hver især bidrog med deres ekspertise inden for måling af strømme og indholdsstoffer i luft og væske. De fire deltagende GTS-institutter var:

  • FORCE Technology
  • AgroTech, Teknologisk Institut
  • Delta
  • DHI
  • Teknologisk Institut

AgroTech, Teknologisk Institut bidrog med ekspertviden inden for miljøteknologi til landbruget.

Efter afslutning af projektet arbejder vi videre med rådgivning af flere konsortier, der ønsker at bygge Månegrisens modelstald.

En del af Månegrisen
Projektet var en del af Månegrisen, som igen var en del af regeringens innovationsstrategi. Visionen med Månegrisen er at forene miljøhensyn, dyrevelfærd og høj svineproduktion. Månegrisen skal give input til en fremtidig regulering af svineproduktionen, hvor måling af den reelle emission fra stalden forventes at blive et centralt element.

Rapporter

Læs mere - Rapporter

Mere Månegris?
Læs mere om Månegrisen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Fakta om projektet
Projektet blev finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation og gennemført i perioden 1. april 2014 til 31. december 2015.