PV-ROCK-ROOF

Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Solceller til tag

PV-ROCK-ROOF

Eksisterende bygninger i Danmark bidrager til det samlede energiforbrug med ca. 40 %. En reduktion af dette forbrug er derfor en af de mest omkostningseffektive måder at opfylde målet om 100 % vedvarende energi i 2050. Derudover bliver bygningernes miljømæssige fodaftryk stadig vigtigere ved valg af byggematerialer. Ved at kombinere stenuld med aktive BIPV-moduler kan energien til byggeri helt eller delvist opvejes af den producerede energi.  

Formålet med projektet er at udvikle et omkostningseffektivt, æstetisk og energibesparende tagelement, hvor en ny type PV-modul limes til isoleringen uden behov for yderligere vejrbeskyttelse. Dansk Solenergi har udviklet en ny metode til fremstilling af farvede PV-moduler uden større indvirkning på ydeevnen, og disse moduler vil blive yderligere raffineret og verificeret som en del af projektet. Endelig vil hele systemet blive demonstreret på et fuldskalatag. De seks faser i projektet er:

  • Design af klimaskærm
  • Farvede BIPV-moduler – F&U
  • Optimering af modulfremstillingen
  • Test og verificering af BIPV-moduler
  • Demonstration på fuldskalatag
  • Formidling af resultater.

Projektet sigter mod:

  • Udvikling og demonstration af en ny omkostningseffektiv klimaskærm med integrerede PV-moduler – PV-ROCK-ROOF.
  • Forskning og udvikling af materialer og metoder til en omkostningseffektiv udvendig varmeisolering af store tagflader.
  • Forskning i gennemskinnelige farvede lag og overflader til æstetiske PV-moduler, som kan erstatte den almindelige tagmembran.

Projektet er nu afsluttet, og arbejdet har vist, at de grundlæggende ideer fra PV-ROCK-ROOF-applikationen kunne realiseres, og at de fleste tekniske udfordringer kunne løses.

 

Du kan læse meget mere om projektresultaterne i slutrapporten nedenfor:

 

Den 8. december 2022 blev der afholdt et seminar hos Rockwool, hvor der blev samlet op på projekterfaringer og -resultater. 

I forbindelse med projektet er der også lavet fem korte videoer, hvor du kan høre mere om projektets ideer og resultater.

I videoen Klimaskærm med termisk isolering og elproduktion i praksis kan du høre Ivan Katic, Teknologisk Institut, fortælle om projektets ide, formål og baggrund.

I videoen Farvevirkning, holdbarhed og ydelse kan du høre Sune Thorsteinsson, DTU Fotonik, tæller om, hvilke metoder der findes til at give solcellemoduler en anden farve end den traditionelle sorte samt hvad det betyder for ydelsen.

I videoen Efterisolering og solceller til tagrenovering kan du høre Søren Rud Pedersen, Rockwool International, fortæller om de overvejelser, der er gjort i forhold til den praktiske anvendelse af PV-Rock-Roof konceptet i forbindelse med tagrenovering eller nybyg.

I videoen Ny farveteknologi til facade- og tagelementer kan du høre Ken Hem-Jensen, Dansk Solenergi, fortæller om produktionen i Holeby og viser eksempler på de farvede moduler, som de har fremstillet.

I videoen Measuring appearance of photovoltaic panels kan du høre Markus Babin, DTU Fotonik, fortæller om de målinger, han har lavet af farvede solcelleprøver, og hvordan de kan karakteriseres med hensyn til farveudtryk ved forskellige betragtningsvinkler.

PV-ROCK-ROOF på udstilling: Building Green messe, Forum
Billedet viser en mock-up på Building Green messen i november 2021
På Building Green messen i Forum (november 2021) blev der fremvist en mock-up som eksempel på, hvordan systemet kan opbygges på en tagflade, hvor man ønsker udvendig efterisolering.

Målinger på mock-up på Teknologisk Institut
Billedet viser en testopstilling til måling på mock-up på Teknologisk Institut
 

Projektstart august 2019. Projektet blev afsluttet i december 2022.
Projektet er støttet af EUDP

Projektdeltagere: Teknologisk Institut (projektleder), ROCKWOOL International, DTU Fotonik, Dansk Solenergi, Mernild Byg, EFFEKT Arkitekter og SolarCityDenmark.