Godkendt Rustbeskyttelsescenter - godkendelseskriterier

Jan Ole Helbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 50.

Godkendt Rustbeskyttelsescenter - godkendelseskriterier

Teknologisk Instituts godkendelseskriterier for ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter fremgår af skemaet herunder.

Elektronisk logo til brug i ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter
Elektronisk logo, som kan bruges på værkstedets hjemmeside - men kun så længe værkstedet er godkendt – det spejles fra Teknologisk Instituts server.

Okay-tegn

Orden og renholdelse i indskrivningen

Indskrivningen og venteområdet skal fremstå renholdt og indbydende for kunder, som får eller venter på betjening.

Teknologisk Institut tjekker, at det visuelle indtryk giver tillid til det udførte arbejde.

Okay-tegn

Indskrivningen skal være informativ

Personalet i indskrivningen skal give kunder information om behandlingsforløb/procedure, pris, og sluttelig kunne afstemme forventningerne sammen med kunden. Indskrivningen skal desuden fremstå informativ for kunden, som ønsker udført rustbeskyttelse.

Teknologisk Institut tjekker at synlig og oplysende brugerinformation er til stede samt at skilt, som synligt bevis for optagelse og godkendelse i VKO-R ordningen, er tilstede. Teknologisk Institut overværer, hvis muligt, et indskrivningsforløb.

Okay-tegn

Behandlingstype

Behandlingstype (komplet/dobbelt/efterbehandling og lignende) skal afstemmes sammen med kunden.

Teknologisk Institut afstemmer i forbindelse med den anmeldte/uanmeldte stikprøvekontrol korrekt valg af behandlingstype på minimum 2 køretøjer.

Okay-tegn

Behandlingsforløb/
procedure

Behandlingsforløb og procedure for effektiv rustbeskyttelse skal foretages i henhold til produktleverandørens forskrifter, og disses rekommandationer, samt VKO-R ordningens tekniske protokol.

Teknologisk Institut sammenholder det faktiske behandlingsforløb og procedure på centeret med forskrifter, rekommandationer og teknisk protokol.

Okay-tegn

Arbejdstilrettelæggelse/
udførelse

Arbejdet tilrettelægges og udføres med udgangspunkt i  behandlingsanvisningen for det aktuelle køretøj (sprøjteskema) herunder: klargøring/afdækning – afmontering af dækplader plastskjolde,inderskærme – afrensning med varmt vand (40 - 60 grader C)  under tryk (maks. 80 bar), tørring med lufttemperatur (20 – 40 grader C), evt. hulboring, hulrums-/slidlagsbehandlingens udførelse, slutkontrol, propning, afrensning, klar til aflevering og finish.

Teknologisk Institut sammenholder arbejdets tilrettelæggelse i produktionslokalerne, med den faktiske udførelse på de stikprøvekontrollerede biler (tilfældigt udvalgt) såvel som fra dagsproduktionen.

Okay-tegn

Sprøjteskema/
behandlingsanvisninger

Centeret skal have adgang til produktleverandørens sprøjteskemaer/behandlingsanvisninger, som omhandler biler, hvorpå centeret udfører rustbeskyttelse.

Teknologisk Institut tjekker, hvorvidt centeret har adgang til sprøjteskemaer/behandlingsanvisninger. Ved kontrolbesøget skal aktuelle sprøjteskemaer kunne forelægges kontrollanten.

Okay-tegn

Rustbeskyttelsesprodukter

Centeret skal anvende rustbeskyttelsesprodukter, som er uvildigt testet og godkendt i henhold til svenske (SS 186511/186512) eller finske (SFS 4086/4087) standarder (relevant for biler som kører i Skandinavien), og som er opført på Teknologisk Instituts produktliste over godkendte produkter. Produktleverandøren skal over for Teknologisk Institut skriftligt kunne dokumentere, at et produkt, der ønskes optaget på produktlisten, opfylder ovennævnte standarder.

Teknologisk Institut tjekker sammenhængen mellem de af centeret anvendte produkter med produkter, som er opført på produktlisten.

Okay-tegn

Fotodokumentation

Centeret skal anvende fotodokumentation (krav om fotodokumentation træder dog først i kraft 1. august 2014).

Teknologisk Institut tjekker, hvorvidt der anvendes fotodokumentation, samt i hvilken form fotodokumentation udleveres (cd, papir, usb-nøgle, e-mail eller lignende).

Okay-tegn

Kontrolbesøg

Teknologisk Institut foretager stikprøvekontrol på tilfældigt udvalgte biler, som centret har behandlet inden for det seneste halve år. I samme forbindelse sammenholdes godkendelseskriterierne for ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter.

Teknologisk Institut foretager stikprøvekontrol af biler og sammenholder godkendelseskriterier 1, 2 eller 3 gange årligt, afhængig af centerets størrelse/antal behandlede biler/år.

  • 0 afvigelser: Godkendelsen fornyes
  • 1-2 afvigelser: Opfølgning
  • 3 eller flere afvigelser: Godkendelsen bortfalder øjeblikkelig