Rustbeskyttelse - Information til rustbeskyttelsescentrene

Jan Ole Helbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 50.

Rustbeskyttelse - mand med sprøjte

Rustbeskyttelse - Information til rustbeskyttelsescentrene

På denne side:

  1. Information om VKO-R
  2. Henvisning til information om ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter
  3. Download informationsarket "Kvalitetssikring"

 

1. Information om VKO-R

Sikkerhed for kvalitet er et af de vigtigste elementer i kundernes valg af rustbeskyttelse – og her har sikkerhed for kvaliteten af rustbeskyttelsesmidlet og det arbejde, der udføres på bilen, den højeste prioritet. Sikkerhed for kvalitet betyder også flere tilfredse kunder. Sikkerhed for kvalitet skabes bl.a. gennem en uvildig kontrol af rustbeskyttelsesmidlet, værkstedets udstyr og det udførte arbejde.

Teknologisk Institut tilbyder et effektivt koncept til forbedring af kvaliteten på værkstederne - rustbeskyttelseskontrol. Rustbeskyttelseskontrol indeholder alle de elementer, der skal til for at skabe større tilfredshed hos kunderne. Konceptet kaldes Værksteds Kontrol Ordning - vedr. Rustbeskyttelse (VKO-R).

Teknologisk Institut har mobile laboratorier med nødvendigt udstyr til kontrol og vurdering af den udførte rustbeskyttelseskvalitet. Teknologisk Institut foretager såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg på de enkelte tilsluttede centre, for at sikre, at kvalitetsniveauet på rustbeskyttelsesarbejdet til stadighed udføres i henhold til kontrolordningens tekniske protokol.

Se også plakaten om rustbeskyttelse:  

De VKO-R godkendte rustbeskyttelsescentre anvender udelukkende produkter, som opfylder kontrolordningens kvalitetskrav og som er opført på produktlisten.

Centrene informerer om kvalitetssikring ved at udlevere et informationsark med titlen "Kvalitetssikring" til rustcentrets kunder. Arket er samtidig en opfordring til kunderne om at melde sig til stikprøvekontrol af kvaliteten af det udførte rustbeskyttelsesarbejde.

Informationsark vedrørende kvalitetssikringsordningen VKO-R
Informationsarket.

Teknologisk Institut udtager stikprøvevis biler til kontrol, udvalgt iblandt de indsendte kvalitetssikringsblanketter. Kontrollen udføres af Teknologisk Institut på det rustbeskyttelsescenter, hvor kundens bil er blevet rustbeskyttet. Udvælges kundens bil vil mødetidspunkt blive meddelt skriftligt. I enkelte tilfælde vil Teknologisk Institut desuden anmode de VKO-R godkendte centre om fakturakopier som grundlag for indkaldelse.

 

2. Ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter

Læs mere om Teknologisk Instituts kriterier for at blive optaget i ordningen Godkendt Rustbeskyttelsescenter.

 

3. Download informationsarket "Kvalitetssikring"

Informationsarket printes og udleveres til centrets kunder. Arket forklarer kort om kvalitetssikringsordningen og opfordrer kunderne til at melde sig til stikprøvekontrollen.

A4-udgave med ét ark:


A4-udgave med to ark: