Temadag - Energieffektivisering i industrien og VE til proces

Jannie Guldmann Würtz

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 82.

Billedet viser et anlæg i en fabrik.

Temadag - Energieffektivisering i industrien og VE til proces

Energieffektivisering i industrien

Med baggrund i den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 er alle net- og distributionsselskaberne indenfor el, fjernvarme og naturgas forpligtet til årligt at realisere dokumenterbare energibesparelser på i alt 10,7 PJ per år i 2013 og 2014 samt 12,2 PJ årligt i perioden 2015-2020. Det er under denne aftale, at selskaberne støtter energibesparelser med op til 35-40 øre/kWh. I 2013 nåede man samlet set blot 78% af de opstillede mål. Dette kan ses som et udtryk for at det bliver mere og mere vanskeligt at identificere og gennemføre nye besparelser. Endvidere har ratificeringen pr. 8. april 2014 af EU's energieffektiviseringsdirektiv betydet, at der er indført obligatorisk energisyn hvert fjerde år for store virksomheder.

Tilskudsordning til konvertering af procesenergi fra fossilt brændsel til vedvarende energi eller fjernvarme

Som en opfølgning på energiaftalen fra foråret 2012 er der etableret en ny tilskudsordning ”VE til proces”. Der er i alt afsat 3,75 mia. kr.: I 2013 er der afsat i alt 250 mio. kr. og de efterfølgende år frem til 2020 er der afsat 400 mio. kr. årligt samt 500 mio. kr. i 2021. Ordningen er målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi fra fossilt til vedvarende energi eller fjernvarme. En retningsgivende maksimal støttesats for konverteringsprojekter er 45% af de støtteberettigede omkostninger for store virksomheder, 55% for mellemstore og 65% for små virksomheder. I forbindelse med konverteringen kan der også søges tilskud til energibesparende tiltag. De retningsgivende maksimale støttesatser hertil er hhv. 20%, 30% og 40%.

Temadag om Energieffektivisering og VE til proces

Den 2. marts 2015 afholdt Teknologisk Institut en temadag om energieffektivisering i industrien og VE til proces, som dækkede de to største muligheder for støtte til optimering og konvertering af jeres energisystemer på én og samme temadag. Temadagen henvendte sig primært til beslutningstagere samt personer, der arbejder med energi og produktion i både små og helt store virksomheder. Temadagen var delt op, så energieffektivisering blev behandlet om formiddagen og VE til proces om eftermiddagen. Sidstnævnte del henvendte sig primært til virksomheder, hvis energiforsyning er baseret på fossilt brændsel eller hvor fri- eller grundvandskøling kan komme på tale. Temadagen henvendte sig også til energirådgivere og leverandører af udstyr og ydelser indenfor vedvarende energi og energieffektivisering.

Temadagen var en mulighed for at få den nyeste viden om og inspiration inden for de to emner, bl.a. hvad de nye regler inden for energieffektivisering betyder for den enkelte virksomhed, og en vurdering af, om ”VE til proces” kunne være interessant i forhold til de enkelte deltageres virksomhed samt viden om, hvordan de kommer videre. Her skal der ikke kun tænkes på omkostningerne til energi, men også ”grønt image”, procesintegration, energieffektivisering og energigenvinding. Puljen kan måske sammentænkes med strategierne for virksomhedens vækst og udvikling.

Du kan se programmet her.

Lignende temadage på Teknologisk Institut:

Workshop - Få mere ud af dine energi data - 2018

Temadag - Energieffektivitet i industrien - 2017

Energieffektivisering, økonomi, afgifter og tilskud - 2015

VE til proces - 2013