Udvikling af biobaserede vækstsubstrater

Helle  Hestbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 91.

Vækstsubstrater

Udvikling af biobaserede vækstsubstrater

Der anvendes store mængder spagnum som vækstsubstrat i jordfrie dyrkningssystemer, ligesom spagnum anvendes som jordforbedringsmiddel. Spagnum er en meget langsomt fornybar ressource, hvilket påvirker klimaprofilen negativt. Derfor er der stærkt stigende interesse for nye biobaserede vækstsubstrater, hvor spagnum er helt eller delvist erstattet af andre og mere bæredygtige biomasser. Disse biomasser kan f.eks. være restprodukter fra andre produktioner, f.eks. fiberfraktion fra bioforgasning af husdyrgødning, fiberfraktion fra udvinding af grønt protein fra græs eller frass fra insektproduktion, men der kan også være tale om plantebiomasse som pileflis eller elefantgræs. Valget af biomasse afhænger bl.a. af tilgængeligheden af biomassen samt egenskaber og pris.

BioSubstrate billede2

Udover valg af biomassetype er der som regel også behov for en forbehandling af biomassen for at opnå de rigtige dyrkningsegenskaber, f.eks. mekanisk forbehandling såsom findeling, fysisk forbehandling med varme og tryk eller biologisk forbehandling såsom kompostering. Ofte vil der være brug for en udviklingsproces for at finde den rette kombination af biomassetype og forbehandlingsmetode. I denne proces er det vigtigt at teste de nye produkter for at sikre, at de lever op til kvalitetskravene til den anvendelse, de ønskes markedsført til. Disse tests kan omfatte analyse af fysiske, kemiske og biologiske egenskaber og ikke mindst den ultimative test, nemlig dyrkningsegenskaberne i dyrkningstests med planter. Ydermere vil der også være mulighed for at se på kombinationer af forskellige typer af biomasse for at opnå komplimenterende effekt ift. dyrkningsegenskaberne.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut kan hjælpe med udvikling og test af nye biobaserede vækstsubstrater.
Ydelserne tilpasses efter kundens ønsker og kan bl.a. omfatte følgende:

  • Rådgivning vedr. biomasseressourcer og forbehandling af biomasse til vækstsubstrater.
  • Forsøg med forskellige teknologier til forbehandling af biomassen til vækstsubstrater.
  • Test af spiring og plantevækst i vækstsubstrater, f.eks. på spirepapir, i spirebakker eller i potter. Tests kan laves under kontrollerede forhold i væksthus eller udendørs.
  • Analyse af vækstsubstraters egenskaber såsom vandkapacitet, næringsstofindhold, mineralisering over tid, C/N-forhold, pH, ledningsevne m.v.

Cases

  • BioSubstrate - Biobaserede vækstsubstrater til planteproduktion. Udvikling og afprøvning af biobaserede vækstsubstrater som hel eller delvis erstatning for spagnum. GUDP-projekt 2019-2021.
  • Kortlægning som en del af GUDP-projektet BioSubstrate  
  • Elefantgræs som erstatning for spagnum i kompostbaserede vækstsubstrater. Udvikling og test af nye produkter af såjord og vækstsubstrat. Innobooster-projekt med Champost, 2019-2020.
  • Udvikling af økologisk vækstsubstrat til plantedyrkning. Forsøg med kompostering af biomasser og test af nye vækstsubstraters egenskaber. Innobooster-projekt med Farmergødning, 2020-2021.

Projektrapport

Relaterede ydelser