Bæredygtig plast - Fra plastaffald til nyt råmateriale

Sofie  Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Plastaffald

Bæredygtig plast - Fra plastaffald til nyt råmateriale

Plastaffald er en kostbar ressource, der sagtens kan genanvendes – det handler blot om at finde den rette oparbejdning og anvendelse, som matcher plastens kvalitet. Plastmaterialer kan dog ikke genanvendes ubegrænset, da polymerkæderne påvirkes og nedbrydes delvist i løbet af levetiden og forarbejdningsprocesser, hvilket bl.a. har indflydelse på materialets kemiske og termiske stabilitet samt den mekaniske styrke.

De fleste plastvirksomheder anvender i dag en vis andel regenerat, dvs. en genanvendelse af plastaffald fra egen produktion i deres produkter, men vil typisk være mere kritiske over for anvendelse af andres affald. Derfor er kvalitetssikring en kritisk parameter for genanvendte råvarer, da sporbarheden af input-materialerne er begrænset, specielt ved anvendelse af plastfraktioner fra dagrenovationen. Brug af kildesortering giver naturligvis en vis opdeling af plasttyperne, men inden for hver plastgruppe kan varierende materialesammensætninger også forekomme og dermed variationer over tid. Den begrænsede sporbarhed gør det derfor vanskeligt at vide, hvor plastfraktionerne har været anvendt tidligere, og hvordan den faktiske homogenitet i forhold til polymertyper, additiver og kemiske urenheder ser ud. Derudover mangler vi også information om, hvor mange gange plasten er genanvendt og dermed, hvor langt den er i sit ældningsstadie.

Alt dette behøver dog ikke at være et problem, hvis bare de genanvendte råvarer og materialer kvalitetssikres og dokumenteres tilstrækkeligt. Hos Teknologisk Institut, Center for Plast og Emballage, arbejdes der i en række udviklingsprojekter på at udvikle testmetoder tilpasset kvalitetssikring af genanvendt plast. Her arbejdes bl.a. med udvikling af metoder til vurdering af recirkulerede materialers ældningsstadie ud fra mekaniske prøvninger af genanvendte råvarer og sammenligning af disse med jomfruelige råvarer. Derudover kan de genanvendte materialers kemiske sammensætninger og homogenitet også analyseres gennem kemiske og termiske analyser. I de tilfælde, hvor kvaliteten af det genanvendte materiale ikke er tilstrækkelig høj, kan dette blandes (compounderes) med jomfruelige råvarer for at opnå de ønskede egenskaber.

Teknologisk Institut kan hjælpe dig med:

Se mere her: