Bæredygtige fødevarer

Marchen  Hviid

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 77.

Agrotech

Bæredygtige fødevarer

Danmarks fødevareproduktion skal transformeres til klimaneutralitet, og virksomhederne har offentligt forpligtet sig til at være nøglespillere i målet om 70 % reduktion af klimagasser i 2030 og klimaneutralitet i 2050. Det er en ambitiøs målsætning, hvor en fokuseret innovationsindsats er en forudsætning for succes.

Det understøttes af virksomhedernes efterspørgsel på løsninger. Som følge af høj effektivitet, kvalitet og fødevaresikkerhed står Danmark stærkt på de internationale markeder for fødevarer og fødevareteknologi.

Danske virksomheder har dermed særdeles gode forudsætninger for at levere de løsninger, der kræves for at understøtte et systemisk skifte til bæredygtig produktion (Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 2020).

Danmark kan med sit stærke udgangspunkt blive storeksportør af klimaneutrale, sunde fødevarer og af klimavenlig fødevareteknologi.

Fremstilling af fødevarer består af komplekse værdikæder, og den grønne omstilling kræver kædebetragtninger, hvor alle led og sammenhænge gentænkes. I indsatsen er værdikæden opdelt i fire hovedområder:

1) Nye råvarer, 2) Fremstillingsteknologi, 3) Grønne produkter og 4) Logistik og emballering.

Ambitionen med indsatsen ”Bæredygtige fødevarer” er at udvikle teknologier, metoder og processer til udnyttelse af nye råvarer, minimering af spild, udbygge Test, Demonstrations- og Udviklingsfaciliteter (TDU), digitale løsninger, optimeret produktions-flow, forbedret fødevaresikkerhed samt bæredygtige emballager.

Hermed skabes grundlaget for introduktion af nye typer af processer og fødevarer, som reelt efterspørges, ikke kun fordi de er bæredygtige, men fordi de også er sunde og smager godt. Det er ambitionen, at effekten af indsatsen bliver:

  • Et signifikant bidrag til CO2-reduktion på op til 500 tusinde tons CO2-ækvivalenter bl.a. ved reduktion af energiforbrug og spild i værdikæderne
  • Op mod 10.000 nye arbejdspladser inden for produktion af klimaneutrale sunde fødevarer og klimavenlig teknologi, bl.a. ved etablering af nye levedygtige fødevare- og teknologivirksomheder
  • Forbedret konkurrenceevne for danske virksomheder, der kan øge eksporten af fødevarer og teknologier med mindst fem mia. kr. pr. år

Læs mere på bedreinnovation.dk

 

Konference: 

foodkonf

The future of food production - Bioprocesses make food more climate-friendly

Taastrup, Gregersensvej 1 og 9 - 26. oktober. 110 tilmeldte

formiddag

efter

 

Omtale:

(2023) Nye, avancerede fødevareteknologier i fokus på konference. Food Supply 25. oktober