Bedre og grønnere produkter i danske virksomheder

Juan  Farré

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 10.

Plantelab

Bedre og grønnere produkter i danske virksomheder

Teknologisk Institut starter 19 nye indsatsområder op med fokus på grøn omstilling via en ny resultatkontraktbevilling.

Teknologisk Institut sætter nu ekstra turbo på at assistere dansk erhvervsliv i at udvikle bedre og grønnere produkter og services for at sikre virksomhedernes konkurrencekraft og modstandsdygtighed. Instituttet kaster sig over i alt 19 indsatsområder, muliggjort gennem indgåelse af en resultatkontrakt mellem Instituttet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Indsatsområderne spænder over en række teknologier bl.a. indenfor energi, digitalisering, automatisering, nye fremstillingsteknologier, bæredygtighed indenfor byggeriet, klima- og miljøeffektivt landbrug og bæredygtige fødevarer.

Nye følgegrupper
Teknologisk Instituts formål er at tilgængeliggøre den nyeste forskning og udvikling for dansk erhvervsliv, for såvel små som store virksomheder. Fokus er at gøre de relevante teknologier praktisk anvendelige til bedre, mere rentable eller mere miljørigtige produkter.

- For at tage afsæt i virksomhedernes behov og i områder, hvor der er huller i markedet, nedsætter vi en række følgegrupper, Advisory Boards, for de 19 indsatsområder, der får til opgave at følge og løbende påvirke aktiviteterne. Disse Advisory Boards kommer til at bestå af ledelserne fra virksomheder i de relevante brancher samt personer i øvrigt, der har indsigt i teknologi, behov og marked, siger Instituttets administrerende direktør, Juan Farré.

Advisory Boards skal medvirke til at sikre aktiviteternes teknologiske og forretningsmæssige relevans for målgruppen. De skal være ambassadører for praktisk anvendelighed og nytte af resultaterne samt inspirere og rådgive om, hvordan de bedst muligt kan formidles til virksomhederne.

- Danmark står overfor en stor udfordring i forhold til at komme videre, under og efter Corona-pandemien. En af løsningerne er at fastholde og forbedre Danmarks og de danske virksomheders grønne førerposition, siger Juan Farré.  

Bæredygtige fødevarer
Et af indsatsområderne er Bæredygtige Fødevarer. Danmarks fødevareproduktion skal transformeres til klimaneutralitet, jf. målsætningen om 70 procent reduktion af klimagasser i 2030. Her kan dansk fødevareproduktion med sit stærke udgangspunkt blive storeksportør af klimaneutrale, sunde fødevarer og af klimavenlig fødevareteknologi.

- Den danske fødevareklynge er verdens tredjestørste og én af de største bidragydere til Danmarks eksport. Her har Teknologisk Institut påtaget sig en stor opgave med at understøtte den danske fødevareindustri til en produktion med markant lavere udledning af CO2, samtidig med, at den opretholder positionen som verdensførende. Vi skal udvikle nye løsninger med dokumenteret effekt, som skal ud og virke så hurtigt som muligt, siger direktør Lars Hinrichsen, Teknologisk Institut.

Lars Hinrichsen påpeger, at fødevareerhvervet - landbrug, forarbejdning og distribution - her under Corona-krisen har vist sin værdi og styrke for det danske samfund ved stort set at være i gang på fuldt blus under hele nedlukningen. Både som stabil og pålidelig fødevareforsyning til danskerne, men erhvervet har også vedligeholdt den vigtige forsyning til eksportmarkederne og på nogle områder ligefrem øget eksporten.

Mange af de teknologiske services, der skal arbejdes med i de næste fire år, skal hjælpe de danske virksomheder med mere energieffektiv og ressource-effektiv produktion. Samtidig skal de nye teknologier gøre virksomhedernes produkter mere konkurrencedygtige på det internationale marked.

Læs mere om den nu bevilgede resultatkontrakt for Teknologisk Institut ud fra beskrivelserne på bedreinnovation.dk

Yderligere oplysninger
Adm. direktør Juan Farré, Teknologisk Institut via chefkonsulent Niels Tradsfeldt, Kommunikation, mobil 7220 2769, mail: ntt@teknologisk.dk.