Biogas - 2. Drift, optimering og økonomi

Kurt Hjort-Gregersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 32 95.

Biogas - rådgivning om drift, teknik og økonomi

Biogas - 2. Drift, optimering og økonomi

England In English

Der er fuld gas på udbygningen af biogasproduktionen i Danmark. Der bygges både store biogasfællesanlæg, hvor mange landmænd leverer gylle og dybstrøelse til et centralt anlæg, og gårdbiogasanlæg hvor en eller få landmænd går sammen.

Både ved opstart og i den løbende drift skal man som leverandør af biomasse og biogas forholde sig til en række teknologiske, økonomiske, regulatoriske og miljømæssige problemstillinger. Her kan det som regel kan betale sig at få andre øjne på, så du ikke går glip af muligheder for at forbedre driften.

Uvildig og veldokumenteret rådgivning

Teknologisk Institut har over 35 års erfaring i vurdering af økonomi og teknik i gyllebaserede biogasanlæg. Vores rådgivning er uvildig og evidensbaseret. Det betyder, at vi ikke har forkærlighed for særlige løsninger eller leverandører, men rådgiver ud fra din konkrete problemstilling – og vores dokumenterede viden om, hvad der virker bedst i din situation.

Målet er at sikre en rentabel og effektiv drift for dig, der driver et biogasanlæg – og en fair pris til dig, der leverer biomasse. 

Læs mere om, hvordan Teknologisk Institut kan hjælpe dig herunder.

Opstart og etablering af biogasanlæg

Er du nysgerrig på, om du skal opstarte et anlæg? Vi tilbyder kortlægning af biomassegrundlaget for biogasproduktion både på bedriftsniveau og i et område – altså en grundig screening af dine muligheder for at etablere et rentabelt biogasanlæg.

Herunder tilbyder vi at:

 • Gennemgå tilbud på biogasanlæg og regne på rentabiliteten
 • Vurdere forudsætninger for energiproduktionen, omkostningsniveau og transportomkostninger
 • Rådgive om optimalt anlægskoncept baseret på dine forudsætninger og behov

Optimering af drift på eksisterende biogasanlæg

Kan produktion og drift af dit biogasanlæg forbedres til gavn for effektivitet og økonomi? Det hjælper vi hver dag danske biogasanlæg med at afdække – med udgangspunkt i den seneste viden om teknologi til forbehandling, indpumpning, omrøring og drift af biogasanlæg.

Herunder tilbyder vi at:

 • Undersøge om der er hæmning i anlægget
 • Analysere gaspotentialet af de forskellige biomasser, der anvendes eller ønskes anvendt
 • Undersøge om udrådningen i anlægget kan effektiviseres

LÆS OGSÅ: Biomasse nok til produktion af 500 mio m3 biomethan ligger hvert år og rådner på danske marker

Tag del i udviklingen af fremtidens biogasteknologi

Biogasanlæg kræver avanceret teknologi og udstyr til effektiv drift, og med den store fokus på biogasproduktion i Danmark er markedet er i konstant udvikling. Den udvikling kan du blive en del af – og dermed stå stærkere i mødet med morgendagens krav fra leverandører og myndigheder.

Vi samarbejder med landmænd, biogasanlæg og teknologileverandører om at udvikle udstyr og implementérbare løsninger til biogasbranchen. Så har du en god ide til et udviklingsprojekt – eller en konkret teknologisk udfordring, kan vi hjælpe med at gøre noget ved det.

Herunder tilbyder vi at:

 • Række ud til relevante samarbejdspartnere i industrien og i vores brede netværk
 • Bidrage med forskningsbaseret viden og indsigt i eksisterende innovation
 • Identificere de rette støttepuljer og finansieringsmuligheder
 • Skrive professionelle ansøgninger og yde effektiv projektledelse

Læs om aktuelle og tidligere projekter

Synergi i gyllekøling i kombination med biogas

Ny type mixervogn til forbehandling af halm og dybstrøelse til biogas

Totalkoncept til afpudsning og bjærgning af biomasse fra vinterraps i efteråret for anvendelse til biogasproduktion

Våd halm kan blive en værdifuld ressource i biogasproduktionen

Individuel rådgivning til biogassens aktører

Teknologisk Institut tilbyder en bred vifte af ydelser til biogasbranchens aktører, herunder landmænd med biogasdrømme, biogasgårdanlæg, biogasfællesanlæg, teknologileverandør, kommuner, myndigheder og NGO’er. Vi kan hjælpe med blandt andet:

 • Kortlægning, dokumentation og rapportering
 • Driftsoptimering, herunder forbehandling og opdatering af teknologi
 • Udviklingssamarbejde
 • Kontrakter vedr. leverancer af gødning og afgrøder til biogasanlæg

Hent vores rapporter