Må vi gemme en cookie?

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside, målrette indhold samt statistik. Læs mere om cookies

CE-mærkning og rådgivning - Maskinanlæg og procesanlæg

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Avedøreværket set fra vandet

CE-mærkning og rådgivning - Maskinanlæg og procesanlæg

Maskin- og procesanlæg er omfattet af kravene i relevante produktdirektiver, herunder maskindirektivet, i forbindelse med nye installationer eller ved væsentlige ændringer af eksisterende installationer.

Der er ikke krav om CE-mærkning af det samlede anlæg, f.eks. en komplet kraftværksblok, men de maskiner og samlinger af maskiner der indgår i anlægget, skal CE-mærkes iht. relevante direktiver.

Hvor anlægget består af flere maskinanlæg, skal grænsefladerne risikovurderes, og der skal forelægge en brugsanvisning for det samlede anlæg.

Risikovurderinger som f.eks. HAZID eller HAZOP kan ofte anbefales i forbindelse med komplekse maskin- og procesanlæg, men de kan ikke stå alene – overholdelse af direktivernes Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedsmæssige Krav skal dokumenteres.

Det er vigtigt at planlægge CE-mærkningen tidligt i projektforløbet og altid før udbud, så bygherrens og de forskellige leverandørers ansvar er defineret og kontraktligt placeret.

Procesforløb

En tidlig planlægning af CE-forløbet er særlig vigtig i forbindelse med Maskin- & procesanlæg, der arbejder med farlige stoffer, f.eks. eksplosionsfarlige materialer – her kan en erkendelse af sikkerhedsmæssige mangler sent i forløbet være meget bekostelig og medføre forsinkelser for ibrugtagning af anlægget!

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe

Teknologisk Institut besidder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body nr. 396) de nødvendige kompetencer inden for Maskin-, Trykudstyrs- og ATEX- direktiverne og kan tilbyde at facilitere processen i alle faser af projektforløbet.

Vi kan bl.a. tilbyde at udarbejde eller facilitere:

  • Planlægning af CE-mærkningen sammen med Bygherre og/eller EPC Contractor
  • Afdækning af relevante direktiver og harmoniserede standarder
  • Afklaring af hvorvidt ændringer og modifikationer skal betragtes som væsentlige
  • Udarbejdelse af risikovurderinger iht. direktivernes krav
  • Sikre at indholdet af det Tekniske Dossier for det samlede anlæg er fyldestgørende
  • Foretage de lovpligtige ATEX Inspektioner før ibrugtagning

Vi tilbyder også