Mark og teknologiforsøg - Sortsscreening

Michael Erlang-Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 79.

Sortscreening

Mark og teknologiforsøg - Sortsscreening

Har du behov for en uvildig afprøvning af dine sorter eller forædlingslinjer? Vi gennemfører screeningsforsøg i alle kornafgrøder, raps og bælgsæd samt majshelsæd og kernemajs i hele Danmark. Vi har forsøgsudstyr til og ekspertisen i anlæg og høst af småparcelforsøg. Omfanget af forsøget aftales efter dine behov mht. antal forsøgsled og gentagelser samt relevante registreringer og målinger. Vi gennemfører desuden screeningsforsøg for resistens, der kræver kunstig smitte.

Kvalitetsegenskaber af den høstede vare måler vi i egen laboratorium efter danske standard og dertil håndteres kemiske kvalitetsanalyser i samarbejde med danske og udenlandske laboratorier.

Ønsker du en beskrivelse af sortens væksttype og dyrkningsegenskaber, gennemfører vi storparcelforsøg, hvor vi registrer og måler plantens vækst med de nyeste teknikker.

Afrapportering af resultater aftales med kunden - enten i råformat eller efter statistisk analyse som beregnede værdier.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Forsøgsplanlægning
 • Udvejning af udsæd
 • Såning af
  • Småparcelforsøg
  • Småparcelforsøg med gødningsplacering
  • Plot in plot
  • Majsforsøg
 • Registrering af plantesygdom og angreb af skadegørere samt afgrødens vækst
 • Udbyttemåling og kvalitetsanalyser i alle afgrøder
 • Screeningsforsøg med kunstig smitte (f.eks. inokulationsforsøg med meldrøjer)
 • Gennemførelse af storparcel/stribeforsøg til karakterisering af sortsegenskaber
 • Opformering af sorter og forædlingslinjer
 • Dataopsamling, statistisk analyse og afrapportering af data.