Mark og teknologiforsøg - Forsøg med biostimulanter

Mette Walter

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 79.

Biostimulanser

Mark og teknologiforsøg - Forsøg med biostimulanter

Teknologisk Institut kan hjælpe din virksomhed med afprøvning, karakterisering og optimering af biostimulanter (herunder mikrobiologiske produkter) til markbrug ved gennemførsel af markforsøg. Validering og dokumentation af biostimulanters effekt gennem markforsøg er relevant for eksisterede produkter på markedet, men også for nye produkter under udvikling, til salg.

Gennem markforsøgene opnår vores kunder uvildig dokumenteret viden omkring afprøvede produkter. Dokumentationen kan for eksempel være med til at verificere om udbytte, biomasse og rodmasse øges, samt om biostimulanten er med til at øge afgrødens sundhed og næringsstofoptagelse, som kan betyde reduceret brug af pesticider og udbringning af næringsstoffer for landmanden.

Vi har forsøgsudstyr til placering af biostimulanter i vandig opløsning og granuleret ved såning, såning i småparceller til afprøvning af produkter, hvor udsæd er coated med biostimulanter, udbringning med forsøgssprøjte efter såning og måling af udvikling i rodvækst ved anvendelse af minirhizotron. Vi har også mulighed for at udføre forsøg i storskala med inddragelse af sensordata. Herunder måling af afgrødens biomasseudvikling gennem vækstsæsonen med NDVI, jorden elektriske ledningsevne med EM-38 til kortlægning af jordbundens heterogenitet og generering af udbyttekort ved høst. Korrektion for georefererede sensordata øger muligheden for at spore og karakterisere effekter af biostimulanterne under naturlige forhold, alt dette kan være med til at optimere biostimulanternes effekt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
Vi dækker hele eller dele af processen fra:

 • Forsøgsplanlægning
 • Rådgivning omkring designvalg
 • Udtagning og valg af relevante prøver til analyse
 • Bejdsning af udsæd med biostimulanter
 • Såning med bejdset udsæd i småparceller
 • Placering af biostimulanter ved såning
 • Udbringning af biostimulanter i løbet af vækstsæsonen
 • Måling af udvikling i rodvækst gennem vækstsæsonen
 • Måling af afgrødens biomasseudvikling gennem vækstsæsonen
 • Udbyttebestemmelse og kvalitetsanalyser af afgrøden
 • Rådgivning omkring godkendelse af biostimulanter
 • Dataopsamling, statistik og præsentation af resultater