Murværk og tegltage - Gennemsyn af udbudsmateriale for murerarbejder

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Murværk

Murværk og tegltage - Gennemsyn af udbudsmateriale for murerarbejder

Nybyggeri og renovering

Ved udarbejdelse af et byggeprogram eller ved projektering af hovedprojektet på et nyt byggeri eller en renovering, hænder det, at beskrivelse og projektering af murværk falder mellem bygherrens to rådgivere - arkitektens og ingeniørens - stole.

Når det drejer sig om arbejdsbeskrivelser for beton og stål, er ansvaret mellem ingeniør og arkitekt klart, men på murværksdelen er ansvaret ofte delt. Det skyldes, at gængs praksis er, at arbejdsbeskrivelserne udarbejdes af arkitekten med input fra ingeniøren vedrørende fx murværkskonsoller og murbindere samt materialeparametre for selve murværket. I praksis betyder det delte ansvar ofte, at arbejdsbeskrivelser m.v. er mangelfulde.

På Teknologisk Institut udfører vi et eksternt gennemsyn af murværksprojektet tidligt i projekteringsfasen, inden projektet udbydes til entreprenører. Et eksternt gennemsyn af vores eksperter i murværk kan være med til at spare alle byggeriets parter for fejl og ekstraregninger i udførelsesfasen og ikke mindst for dyre skader eller fejl senere i bygningens levetid.

Undgå skader ved tidlig inddragelse af specialister

Fejl og mangler i udbudsmaterialet bør undgås, da det kan føre til skader. De er ærgerlige og dyre – og de fleste hændelser kunne formentlig være undgået, hvis udbudsmaterialet havde været gennemgået af specialister, inden det blev udbudt.

Som det er i dag, bliver Teknologisk Institut ofte først inddraget i sager, når bygningen er opført eller er godt på vej, og der opstår en tvist om udbudsmaterialets kvalitet, eller der direkte er opstået skader efter afleveringsforretningen har fundet sted. Hvis bygherre ønsker at undgå skader, kan vores specialister med fordel deltage som ekstern konsulent i projektgennemgang med byggeledelse og murer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vi leverer specialistydelser som tillæg til gængse rådgiverydelser iht. FRI´s Ydelsesbeskrivelse
  • Vi kan ved et eksternt gennemsyn minimere bøvl og besvær i byggeperioden grundet færre fejl og mangler i udbudsmaterialet.
  • Vi kan minimere omkostninger til udbedring af skader igennem bygningens levetid grundet fejlprojektering.
  • Vi kan bidrage til holdbare og bygbare løsninger
  • Et gennemsyn af tegningsmaterialet kunne omhandle: Placering af dilatationsfuger, konsoller, fugtsikring
  • Granskning af murværksdetaljer
  • Granskning af Arbejdsbeskrivelse: Materialevalg, passer sten til mørtel, tolerancer m.v. Er alt med og beskrevet entydigt?
  • Deltage i opstartsmøde eller projektgennemgang vedr. murerentreprisen