Murværk og tegltage - Renovering - Bestemmelse af styrker af eksisterende murværk

Nicolaj  Hansson

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 07.

Murværk

Murværk og tegltage - Renovering - Bestemmelse af styrker af eksisterende murværk

Ved enhver renovering, som ændrer eksisterende konstruktion, er det nødvendigt at have kendskab til murværkets styrkeegenskaber.

Det gælder f.eks.:

  • Etablering af nye eller større åbninger for vinduer/døre i bærende vægge eller facade,
  • Montering af altaner på facaden
  • Ændret anvendelse, f.eks. udnyttelse af tagrum
  • Tilbygning af ny etage
  • Energirenovering af facade, med nedrivning af ½ sten fra facaden

Uanset om murværket er 20 eller 200 år gammelt, kan det være svært at finde data for murværkets styrker.

Teknologisk Institut har udviklet en metode, kaldet krydsbor (X-bor), til bestemmelse af eksisterende murværks styrke og stivhed, så renoveringen kan projekteres efter de nugældende normer. Metoden omfatter trykprøvning af mursten samt in-situ måling af mørtelfugens styrke til fastlæggelse trykstyrke og elasticitetsmodul.

Indeholder mørtelfugen tilstrækkeligt cement, kan der i henhold til gældende normer regnes med yderligere styrke og stivhed end ved rene kalkmørtler. Teknologisk Institut tilbyder desuden at lave en kemisk analyse af mørtelfugerne for at bestemme kalk- og cementindhold i mørtlen.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vurdering af behovet for undersøgelser
  • Udførsel af in-situ-krydsborsmålinger og udtagning af mursten til test i relevant omfang
  • Bestemmelse af murværkets trykstyrke og elasticitetsmodul
  • Bestemmelse af cement- og kalkindhold i mørtlen ved kemisk analyse