Rådgivning inden for Maskindirektivet - Sikre Maskin- og Procesanlæg

Frits  Fynbo

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 35 64.

Avedøreværket set fra vandet

Rådgivning inden for Maskindirektivet - Sikre Maskin- og Procesanlæg

Sikkerheden på maskinanlæg er vigtig for såvel virksomhedsejere som de ansatte, der arbejder med maskinerne. Hvis maskinerne er sikre at arbejde med, undgår man både alvorlige personskader og nedetid på maskinerne.

I EU styres sikkerheden på maskiner og maskinanlæg bl.a. af kravene i relevante produktdirektiver – også kaldet CE-mærkningsdirektiverne. Et af disse er Maskindirektivet.

Med CE-mærkningen af maskinen viser du som fabrikant, at du har designet en sikker maskine, og dette erklæres i den tilhørende overensstemmelseserklæring. Faktisk er det i EU et krav, at alle maskiner der anvendes, skal være CE-mærkede for at opfylde lovningen - er det ikke tilfældet kan der være problemer med at forsikre maskinerne, eller myndighederne kan stoppe brugen af dem. 

CE-mærkning ved samlede anlæg

Ved sammensætning af flere maskiner i ét anlæg – fx en komplet kraftværksblok – er der ikke krav om CE-mærkning af det samlede anlæg. Til gengæld skal de maskiner og samlinger af maskiner, der indgår i anlægget, være CE-mærket i henhold til de relevante direktiver.

Hvis anlægget består af flere maskinanlæg, skal grænsefladerne risikovurderes, og der skal foreligge en brugsanvisning for det samlede anlæg.

CE-direktiverne stiller særlige krav, når anlægget indeholder trykbærende PED-udstyr og ATEX-udstyr til eksplosionsfarlige områder. Dette har haft særlig fokus i forbindelse med kraftværkernes biokonverteringer gennem de sidste 15 år - og det vil fortsat have det for Power-to-X (PtX) gennem de næste mange år.

Risikovurderinger som f.eks. HAZID eller HAZOP kan ofte anbefales i forbindelse med komplekse Maskin- og Procesanlæg, men de kan ikke stå alene. Man skal således også kunne dokumentere, at direktivernes Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedsmæssige Krav overholdes.

Start i god tid

Det er vigtigt at planlægge CE-mærkningen tidligt i projektforløbet - og altid før udbud - så bygherrens og de forskellige leverandørers ansvar er defineret og kontraktligt placeret.

Procesforløb

En tidlig planlægning af CE-forløbet er særlig vigtig i forbindelse med Maskin- og Procesanlæg, der arbejder med farlige stoffer, fx eksplosionsfarlige materialer. Her kan erkendelse af sikkerhedsmæssige mangler sent i forløbet være meget bekostelig og medføre forsinkelser for ibrugtagning af anlægget.

Hvordan kan Teknologisk Institut hjælpe

Teknologisk Institut besidder som bemyndiget organ i Danmark (Notified Body nr. 396) de nødvendige kompetencer inden for Maskin-, Trykudstyrs- og ATEX- direktiverne og kan tilbyde at facilitere processen i alle faser af projektforløbet.

Vi kan bl.a. tilbyde at udarbejde eller facilitere:

  • Planlægning af CE-mærkningen sammen med Bygherre og/eller EPC Contractor
  • Afdækning af relevante direktiver og harmoniserede standarder
  • Afklaring af hvorvidt ændringer og modifikationer skal betragtes som væsentlige
  • Udarbejdelse af risikovurderinger iht. direktivernes krav
  • Sikre at indholdet af det Tekniske Dossier for det samlede anlæg er fyldestgørende
  • Foretage de lovpligtige ATEX Inspektioner før ibrugtagning

Vi tilbyder også