Rørcenter-anvisninger og rapporter fra Rørcentret

Diana Boje

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 91.

Rørcenter-anvisninger og rapporter fra Rørcentret

Rørcentret har gennem tiden arbejdet med en lang række afløbstekniske emner. En stor del af dette arbejde er udmundet i forskellige rapporter, der udførligt beskriver de aktuelle emner til gavn for alle i afløbsbranchen.

Følgende rapporter og Rørcenter-anvisninger kan bestilles hos Molio bøger, Lyskær 1, DK-2730 Herlev
Tlf. 69 69 87 07, email: molio@molio.dk
(Alle priser for papirudgave er excl. moms og forsendelse).

NB! Det er ikke alle Rørcenter-anvisninger der kan dowloades gratis - disse fås kun i papirudgave.

 • Rørcenter-anvisning 001. Ressourcebesparende afløbsinstallationer i boliger, juni 1999. Pris 250 kr.
   
 • Rørcenter-anvisning 002. Ressourcebesparende vandinstallationer i boliger, juni 1999. Pris 250 kr.
   
 • Rørcenter-anvisning 003. Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, 4. udgave, september 2012. Pris 300 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 004. Renovering af afløbsledninger. Paradigma for udbud og beskrivelse inkl. vejledning, 2. udgave januar 2005. Inkl. indlagt cd-rom Pris 250 kr.
 • Rørcenter-anvisning 005. Fedtudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, 2. udgave, april 2021. Pris 250 kr.
   
 • Rørcenter-anvisning 006. Olieudskilleranlæg. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift, 2. udgave, april 2021. Pris 300 kr.
   
 • Rørcenter-anvisning 007. Dæksler og Riste. Dæksler og riste af støbejern til kørebane og gangarealer, maj 2005. Pris 400 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 008. Acceptkriterier. Retningslinier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger ved hjælp af TV-inspektion, juni 2005. Pris 400 kr.
 • Rørcenter-anvisning 009. Nedsivning af regnvand i faskiner. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af faskiner, juni 2005. Pris 200 kr.
   
 • Rørcenter-anvisning 010. Tømning af bundfældningstanke (Septiktanke). Pradigma for udbudsmateriale, marts 2006. Pris 300 kr.
 • Rørcenter-anvisning 011. Vacuumsystemer i bygninger. Vejledning i projektering, udførelse og drift, marts 2006. Pris 200 kr.
 • Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 012. Nye afløbssystemer samt omlægninger. Paradigma for udbud og beskrivelse, inkl. indlagt cd-rom, marts 2007. Pris 300 kr.
 • Rørcenter-anvisning 013. Erfaringer med nedsivningsanlæg, februar 2007. Pris 200 kr.
 • Rørcenter-anvisning 014. Afløbssystemer. Oversigt over undersøgelses-, måle- og fornyelsesmetoder, marts 2007. Pris 200 kr.
 • Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 015. Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, okt. 2009. Pris 110 kr.
 • Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 016. Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund, maj 2012. Pris 200 kr. 
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 017. Legionella. Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder, 2. udgave, maj 2019. Pris 200 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 018. Store nedsivningsanlæg, august 2012. Pris 150 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 019. Vandbremser. Regulering af vandstrømme i afløbssystemer, maj 2013. Pris 250 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 020. Skybrudssikring af bygninger, september 2013. Pris 250 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 021. Kælderoversvømmelser. Sikring mod opstigende kloakvand, september 2013. Pris 250 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvining 022. Renovering af faldstammesystemer, maj 2017. Pris 300 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 023. Regnvandsventilen, marts 2018. Pris 100 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 024. Beredskab. Indsatsplaner for oversvømmelser, marts 2018. Pris 200 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 025. Regnvandsbassiner. Med natur og aktivitet, april 2018 Pris 200 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 026. LAR-ANLÆG. Vejledning i projektering, dimensionering, udførelse og drift af LAR-anlæg. juli 2018. Pris 300 kr.
 • Rørcenter-anvisning 027. Vandinstallationer. Eksempelsamling til Bygningsreglementets afsnit 21 og 24, december 2018. Pris 150 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-anvisning 028. Undgå kælderoversvømmelser med pumper, højvandslukker og by-pass anlæg, april 2020. Pris 300 kr.
  Denne anvisning kan også downloades gratis her:
 • Rørcenter-rapport 001. Vejledning i rensning af afløbsledninger, september 2002. Pris 300 kr. 
   
 • Erfaringsblad: Afpropning af afløbsinstallationer i jord, april 2000. Pris 20 kr.
   
 • Trærødder i afløbsledninger. En undersøgelse om omfanget af problemer med rødder fra træer og buske i afløbsledninger, februar 1997. Pris 120 kr.
   
 • Renovering af vandledninger, Retningslinier for valg, dimensionering og udførelse, december 1995. Pris 400 kr.
   
 • Renovering og fornyelse af afløbsinstallationer i jord - planlægning og udførelse, juni 1994. Pris 200 kr.
   

Følgende rapporter kan bestilles hos Dansk Afløbs- og Spildevandsforenings sekretariat (DANVA)
Tlf. 7021 0055, fax 7021 0056.
(Alle priser er excl. moms og forsendelse).

 • TV-inspektion af afløbsledninger. Standarddefinitioner og fotomanual, 2010
   
 • Brøndmanualen. Inspektion og registrering af brønde, 2010


Følgende rapporter kan bestilles hos Rørcentret, Teknologisk Institut, Gregersensvej, DK 2630 Taastrup
Tlf. 7220 2290, fax 7220 2293.
(Alle priser er excl. moms og forsendelse)

 • Retningslinier for vurdering af nyanlagte og renoverede ledninger ved hjælp af TV-inspektion, december 1997. Pris 300 kr.
   
 • Afløbsanlæg i jord - Kloakmesterarbejde, 2015. Pris 450 kr.
   
 • Afløbssystemer - Erfaringer med renoveringsmetoder i Danmark, maj 1991. Pris 100 kr.
   
 • Bedømmelse af afløbsledningers levetid, december 1990. Pris 200 kr.
   
 • Reparation af stikledninger i afløbssystemer, 1988. Pris 200 kr.
   
 • Vandføringsmålinger i afløbssystemer, 1983. Pris 95 kr.
   
 • Afløbsledningers vandføringsevne og selvrensning, 1981. Pris 100 kr.