Svømmebade - Konsulentordning for svømmeanlæg

Brian Krogh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 55.

Svømmebadsteknologi

Svømmebade - Konsulentordning for svømmeanlæg

Svømmebadsteknologi kan tilbyde en favorabel konsulentordning på abonnementsbasis. Her vil dit svømmeanlæg ved et eller flere årlige konsulentbesøg få en grundig driftskontrol af processer og tekniske anlæg samt rådgivning om miljø- og processtyring.

Drift af svømmehaller kræver teknisk ekspertise
Din svømmehal tilhører den type af bygninger og anlæg, som kræver størst teknisk ekspertise for at blive passet og vedligeholdt på korrekt måde.

Der skal ydes høj hygiejne, god vandkvalitet og effektiv ventilation for at opfylde myndighedernes krav og sikre de mange brugere en god og tryg oplevelse. Svømmehallen er samtidig arbejdsplads for en stor gruppe mennesker, som også har krav på et godt arbejdsmiljø for at kunne yde svømmehallens kunder en god service.

Du skal konstant overvåge og passe og vedligeholde svømmehallens mange komplicerede tekniske anlæg for at de kan klare alle de mange krævende opgaver. Hertil kommer, at bygningen er udsat for en stor belastning fra bassinvandet og det varme fugtige klima, hvor fejl i bygningen eller utilstrækkelig vedligeholdelse typisk vil medføre store bygningsskader og reparationsudgifter. 

Samtidig med, at du har ansvaret for, at de tekniske anlæg fungerer korrekt og bygningen bliver vedligeholdt, så er din opgave også at begrænse forbruget af energi og vand, for svømmehallen er jo storforbruger af disse omkostningstunge og miljøbelastende ressourcer.

Pasning og vedligeholdelse af din svømmehal kræver således stor faglig ekspertise og ofte vil du som driftsansvarlig have brug for specialistviden og faglig rådgivning. Her er Teknologisk Institut en ideel samarbejds- og sparringspartner, fordi Instituttet har en specialiseret afdeling for Svømmebadsteknologi med fagkonsulenter, der har stor teoretisk og praktisk viden om svømmebadsteknik.

Konsulentordning giver tryghed
Du kan også sikre, at dit anlæg altid kan drage nytte af den store svømmebadstekniske ekspertise, som Teknologisk Institut råder over. Det kan du gøre ved at tilslutte dit anlæg  til den favorable konsulentordning, som Teknologisk Institut har udviklet i form af en særlig abonnementsordning. Konsulentordningen har fungeret i over 25 år og mere end 100 svømmeanlæg og kommuner er tilsluttet konsulentordningen.

Konsulentordningen betyder, at dit anlæg bliver gennemgået ved periodiske konsulentbesøg og du er selv med til at tilrettelægge og prioritere de tekniske områder, som du har størst behov for at få bistand til. Hertil kommer, at fagkonsulenterne også kan trække på Instituttets øvrige specialafdelinger indenfor bygningsteknik, energiteknik, miljøteknik og kemiteknik. På den måde vil du gennem konsulentordningen kunne udnytte Teknologisk Instituts samlede ekspertise til gavn for udviklingen i dit anlæg.

En fast konsulentordning giver også tryghed i den daglige drift. Du kan altid kontakte og få gode råd fra den konsulent, som kender dit anlæg. Gennem de jævnlige konsulentbesøg vil du også få indsigt i den nyeste udvikling indenfor svømmebadsteknologi, således at du vil være på forkant med udviklingen.

Hvad indeholder en konsulentordning?
Konsulentordningen omfatter typisk 2 årlige konsulentbesøg, hvor udvælgelse af de specifikke opgaver aftales ved hvert besøgs begyndelse. Konsulentordningen omfatter følgende ydelser:

 • Driftskontrol af vandbehandlingsanlæg
 • Kontrol af måleudstyr og automatisk klor- og pH regulering
 • Sikkerhedseftersyn og funktionskontrol af kemikalieanlæg
 • Kontrol af bassincirkulation
 • Ventilation og indeklima
 • Energistyring og energibesparelser
 • Vandbesparelser
 • Tilrettelæggelse af renholdelse og hygiejniske foranstaltninger
 • Undersøgelse og vurdering af bygningstilstand
 • Vejledning i vedligeholdelse
 • Udarbejdelse af tilpassede driftsjournaler
 • Medarbejderudvikling

Efter hvert konsulentbesøg modtager du en rapport, som beskriver de udførte målinger og undersøgelser og som indeholder evt. forslag til tekniske og driftsmæssige forbedringer.

Synlighed overfor svømmeanlæggets brugere
Som synligt bevis på, at din svømmehal er med i konsulentordningen tilbyder vi et flot certifikat, som kan ophænges fx i billetsalget eller i forhallen til svømmehallen. Certifikatet, der er i A3-format, er monteret i en aluminiumsramme med glas:

Certifikat som bevis på, at svømmehallen er med i konsulentordningen

Hvad koster en konsulentordning?
En konsulentordning er meget favorabel for dig, fordi du betaler kun ca. det halve af det beløb, som du ellers skulle betale for en tilsvarende konsulentydelse, hvis ikke dit anlæg var med i konsulentordningen.

Du betaler kun et fast månedligt beløb for en konsulentordning, hvor beløbets størrelse afhænger af det antal årlige besøg, som du ønsker. Prisen er uafhængig af hvor i landet dit anlæg ligger og alle rejseudgifter er inkluderet i prisen. Beløbet opkræves kvartalsvis. Konsulentordningen koster i 2024:

 • Kr. 1.350 pr. måned ved 1 årligt konsulentbesøg
 • Kr. 2.700 pr. måned ved 2 årlige konsulentbesøg 

Priserne er ekskl. moms. Få et forslag til en konsulentordning for dit anlæg.