Svømmebade - Spar på energien

Brian  Krogh

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 55.

Svømmebadsteknologi

Svømmebade - Spar på energien

Svømmeanlæg er meget ressourcekrævende og du kan hos Svømmebadsteknologi få hjælp og rådgivning omkring, hvordan du kan reducere energiforbruget og forbedre ventilation og indeklima.

Her kan du se brochuren 

Din svømmehal har i forhold til de fleste andre bygninger et relativt stort forbrug af både varmeenergi og el-energi. Et stort energiforbrug er nødvendigt for, at du kan tilbyde badegæsterne en god badeoplevelse med varmt bruservand, god vandkvalitet og behageligt indeklima. De stadigt stigende energipriser og større miljøbevidsthed betyder samtidig, at du hele tiden må arbejde på, at energiforbruget ikke er større end strengt nødvendigt.

Hvor stort er energiforbruget?
Energiforbruget for en svømmehal varierer meget efter størrelse, driftsform, alder og teknisk indretning. Udfra indsamlede forbrugstal fra en række svømmehaller har vi beregnet, at de gennemsnitlige forbrugsnøgletal. Se de nyeste nøgletal.

Det er en god idé, at du selv løbende registrerer energiforbruget i din svømmehal og sammenligner det med nøgletallene og tidligere års energiforbrug. Herved vil du være i stand til at følge energiforbruget og måle effekten af de forskellige energibesparelser, som du foretager såvel ved optimering i den daglige drift, som ved investering i tekniske forbedringer.

Du kan altid spare på energiforbruget
Du vil altid have mulighed for at spare på energiforbruget. I mange tilfælde kan det ske ved en bedre energistyring og i andre tilfælde kræver det investering i ny teknologi. Vurderingen går ofte på hvad det bedst kan betale sig at foretage udfra en samlet miljømæssig og økonomisk vurdering.

Ofte vil du som driftsansvarlig have behov for ekspertbistand, når der skal findes frem til hvor og hvorledes du kan spare på energien. Drift af svømmehaller er meget kompliceret og det nytter jo fx ikke noget at spare på energien til pumpedrift, hvis det går ud over vandkvaliteten. Teknologisk Instituts svømmebadstekniske konsulenter har her den tværfaglige viden, der skal til for at kunne hjælpe dig med rådgivning omkring valg af de rigtige energibesparelser.

Teknologisk Institut har igennem sit mere end 40 års virke som konsulenter for svømmeanlæg medvirket ved gennemførelse af over 200 energispareprojekter i svømmehaller. Projekterne går lige fra fx bedre regulering af vand- og lufttemperatur, frekvensregulering af pumper og ventilatorer, CTS-styring og til større opgaver med udskiftning af hele hallens ventilationssystem.

Hvordan kommer du i gang med at spare på energien?
Du skal begynde med at få foretaget en grundig energiteknisk analyse af din svømmehal. En sådan analyse skal munde ud i, at der opstilles en målrettet handlingsplan for udførelse af energibesparelser. I denne proces kan du få stor udbytte af at få professionel energirådgivning fra en af Teknologisk Instituts fagkonsulenter.

Gennemførelse af en energiteknisk opgave med Teknologisk Institut som rådgiver vil typisk omfatte følgende faser:

  • analyse og vurdering af nuværende energiforbrug
  • tilstandsundersøgelse af energiforbrugende anlæg
  • forslag til energibesparende foranstaltninger, opstillet i prioriteret rækkefølge
  • handlingsplan med tidsmæssige og økonomiske aspekter
  • detailrapport med beskrivelse af de udvalgte 
  • driftsændringer og anlægstekniske arbejder
  • kontrol af udførte energibesparende foranstaltninger

Kontakt Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi og få yderligere oplysninger og tilbud på svømmebadsfaglig rådgivning, så du kan nedbringe energiforbruget i din svømmehal.