Teknologisk Institut bidrager til Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by, Vinge

Esben Vendelbo Foged

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 46.

Vinge - Projektet

Teknologisk Institut bidrager til Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by, Vinge

Illustration: EFFEKT og Henning Larsen Architects.

En fremtidsorienteret by, hvor et samspil mellem solceller, solfangere, varmepumper og varmeakkumulatorer sikrer CO2-neutral drift og en bæredygtig energiforsyning.
Teknologisk Institut har bidraget til udviklingen af energiinfrastrukturen i Vinge, som bliver Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by.

Den nye by Vinge i Frederikssund Kommune bliver Danmarks første nyopførte by, som er projekteret til at være CO2-neutral fra første spadestik. Byen kommer til at ligge i et af hovedstadsområdets store byudviklingsområder og danner rammen om projektet ”Scenarier for energi-infrastruktur, Vinge og Copenhagen Cleantech Park ved Frederikssund”, som opstiller og analyserer mulighederne og potentialet for udviklingen af en selvforsynende by baseret på CO2-neutral drift og energirigtige løsninger.

Vinge er et forgangseksempel for bæredygtig byudvikling med særligt fokus på klima og miljø.

Analyse og simulering af energiscenarier
Hovedformålet med projektet er at udvikle energiforsyningsscenarier for energiinfrastruktur samt at undersøge forskellige teknologier inden for transport og afvanding/vandforsyning.
Et rådgivningsteam bestående af Rambøll Danmark A/S, Niras A/S og Teknologisk Institut har i samarbejde undersøgt bruger- og samfundsøkonomiske aspekter i forbindelse med tre forskellige energiforsyningsscenarier, et centralt, et semi-decentralt og et decentralt forsyningsscenarie.

Teknologisk Institut har stået for analyse og beregning samt simulering af det decentrale forsyningsscenarie, som fokuserer på den individuelle forsyning til hver enkelt bolig og boligblok.
”I projektet har vi haft særligt fokus på energisystemernes forsyningssikkerhed, økonomi, fleksibilitet og potentiale for energilagring samt på energibesparelser og brug af vedvarende energiteknologier”, siger Esben Vendelbo Foged, sektionsleder for energianvendelse i bygninger ved Teknologisk Institut. ”Projektet tager udgangspunkt i kendte teknologier, men tager også højde for at endnu ukendte VE-teknologier kan indpasses i løsningerne”.

Bæredygtige og CO2-neutrale energiløsninger
Projektets overordnede konklusion er, at det er muligt at opbygge en by med bæredygtig energiforsyning og CO2-neutralitet uden at det kræver store investeringer til energiinfrastruktur.
Analyserne af de undersøgte energiscenarier viser desuden, at den mest energieffektive og bæredygtige løsning skal findes i kombinationen af solceller, solfangere, varmepumper og varmeakkumulatorer. Et nøje udregnet solcelleareal gør det nemlig muligt at dække bygningernes samlede årlige elbehov til varmepumper, apparater og installationer.

Dette betyder, at man kan blive selvforsynende med el og varme, som bl.a. kan bruges til opvarmning af rum og varmt brugsvand.
Den samlede vurdering af de tre scenarier viser, at scenarierne er på niveau med hinanden, og valg af scenarie afhænger derfor af bruger- og samfundsøkonomiske omkostninger samt byens udvikling. ”En spredt byudvikling med langt mellem husene vil kunne drage fordele af den decentrale løsning, hvorimod den semi-decentrale løsning vil være bedst, hvis byen udvikler sig i klynger. Den semi-decentrale løsning vil bl.a. være mere robust over for udsving i energipriser og have visse stordrift fordele i indkøb og drift”, siger Esben Vendelbo Foged.

Stort udviklingspotentiale for by og erhverv
Vinge har et stort potentiale for at blive et vigtigt bosætningsområde i hovedstadsregionen og et konkurrencedygtigt regionalt erhvervsområde med arbejdspladser, handel og uddannelse. Beboelsesområdet og erhvervsområdet, Copenhagen Cleantech Park, udbygges over i alt 13 etaper frem til 2060, og man forventer, at byen kommer til at rumme op til 10.000 indbyggere og 6.500 arbejdspladser.
Tanken med Vinge er, at de naturlige omgivelser og de sunde og energirigtige huse skal trække beboere til byen samtidig med at erhvervsparken profileres med en grøn profil, som sigter efter cleantech virksomheder.

Fremtidens byudvikling
”Vinge er et eksempel på, hvordan fremtidens by kan komme til at se ud. Resultaterne i projektet viser, at det økonomisk og teknisk er muligt at udvikle nye byer, som i høj grad vil være selvforsynende med energi fra f.eks. solen og vindmøller”, siger Ebsen Vendelbo Foged. Samspillet mellem solenergi, varmepumper og lagring har vist sig at være den rigtige energiløsning, når der skal skabes grobund for energieffektive og energibesparende byer.
Som Danmarks første nybyggede CO2-neutrale by fungerer Vinge som et udstillingsvindue for bæredygtig byudvikling og VE- teknologiske systemløsninger og er dermed med til at vise vejen frem for fremtidig byudvikling.

Fakta
Projektet ”Scenarier for energi-infrastruktur, Vinge og Copenhagen Cleantech Park ved Frederikssund” er udført i perioden januar 2012 til marts 2013 med støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje.

Udbygningen af erhvervsparken er påbegyndt i 2012, og man forventer, at opførelsen af de første huse i beboelsesområdet bliver påbegyndt i løbet af 2014.

Projektet er udført som et partnerskab mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv, VELUX – Active House Alliance, E.On, og Frederikssund Forsyning. 
Rådgivergruppen bestående af Rambøll Danmark A/S, Niras A/S og Teknologisk Institut har samarbejdet om projektets tre energiforsyningsscenarier, således at forudsætningerne for alle tre scenarier er ens og at alternativerne repræsenterer forskellige energisystemer.

Se projektrapporten