Vil du gerne automatisere? Her er fem råd fra virksomheder, der har lært af deres erfaringer

Jacob  Kortbek

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 52.

-

Vil du gerne automatisere? Her er fem råd fra virksomheder, der har lært af deres erfaringer

Teknologisk Institut har samlet fem råd til virksomheder, der gerne vil automatisere og gøre brug af robotter.


Det kan for nogle virksomheder være svært at komme i gang med at automatisere.

Det er der råd for.

Rapporten "Små skridt med robotter vinder i det lange løb", som Teknologisk Institut står bag, er baseret på en rundspørge blandt 122 virksomhedsledere inden for industri, bygge- og anlægsbranchen samt transport. Desuden er der blevet udført 14 dybdegående interviews med danske virksomheder.

Det er ud af disse interviews, at nedenstående fem råd til danske virksomheder er kommet.

1. Tag små skridt

Det kan for nogle virksomheder virke uoverskueligt og komplekst at gå i gang med at automatisere. Derfor er det også en god ide at tage det i små skridt og anskue automatiseringen af sin virksomhed som en rejse, der er inddelt i etaper.

Ofte kan det være givtigt at starte med at høste de lavthængende frugter. Det vil sige, at man starter med at automatisere de dele af produktionen, som kan gøres uden at afkræve alt for store ressourcer, og hvor gevinsterne relativt hurtigt materialiserer sig.

Ved at tage det i mindre skridt kan man som virksomhed løbende opbygge kompetencer og knowhow, der gør, at man på sigt er i stand til at kaste sig over mere komplekse og krævende automationsprojekter.

2. Vær ikke bange for at fejle

Implementering af robotter og automatisering kan være vanskeligt og kræver ofte, at man som virksomhed bevæger sig ind på ubetrådt land. Det kan i nogle tilfælde betyde, at man begår fejl undervejs i processen – og det skal man ikke være bange for.

Man skal i stedet betragte det som muligheder for at tilegne sig læring og ny viden.

3. Træk på netværk og andres erfaringer

Det kan som virksomhed være vanskeligt at gennemskue sine muligheder for automatisering. Derfor kan det være nyttigt at søge inspiration og gode råd hos andre virksomheder. Det kan både være virksomheder fra egen eller sammenlignelige brancher, men også virksomheder fra andre brancher kan være en kilde til inspiration, når der skal tænkes i robotter og automatisering.

En opfordring fra mange af de interviewede virksomheder fra denne undersøgelse er blandt andet at deltage i netværksaktiviteter og trække på test- og demonstrationsfaciliteter og eksterne rådgivere.

4. Tænk over fleksibiliteten, når du vælger robotløsning

Det kan være en god ide at tænke fleksibilitet ind i sine automations- og robotløsninger fra starten af.

En agil og fleksibel produktion, hvor man har mulighed for at omdirigere flowet, kan være nyttigt i tilfælde af driftstop og vedligehold af robotter.

5. Opdyrk en innovationskultur og inddrag slutbrugerne i udviklingsarbejdet

En stærk innovationskultur i virksomheden er fordrende for en vellykket introduktion af robotter.

Når man skal udvikle og indføre ny, avanceret teknologi, kan det styrke processen, at man kan samle forskellige fagligheder og roller fra virksomheden om bordet.


Har du i din virksomhed brug for hjælp til kortlægning af jeres robotmuligheder? Teknologisk Institut rådgiver virksomheder i alle faser fra strategi til implementering.


Analysen er udført som et led i arbejdet med resultatkontrakt 2021-24, der er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Du kan her læse hele analysen, som offentliggøres i forbindelse med ROBOTBRAG 2023.