Billedet viser et solcellepanel, hvor solen giver genskin i panelerne

Solenergi

Én times solenergi er nok til at dække hele verdens årlige energibehov. Solenergi kan anvendes til både opvarmning, varmt vand, elektricitet og køling. Solenergi er derfor en vigtig energikilde i fremtidens energiforsyning, ikke mindst i forbindelse med bygninger.
 
Solenergi er den største vedvarende energiressource og repræsenterer på globalt plan en sektor på samme niveau som vindkraft. Teknologien til udnyttelse af solenergi kan opdeles i termiske (solvarme) og elektriske (fotovoltaiske) systemer. Anlæggene kan enten fungere decentralt eller i tilknytning til el- og varmeforsyningsnettet, og der er således et enormt spektrum af muligheder. Her kan du læse mere om solceller og solvarme.
 
Siden begyndelsen af 1980’erne har Teknologisk Institut deltaget i udviklingen af solenergiområdet i Danmark. Vores primære fokusområder er prøvning, kvalitetssikring og rådgivning. Instituttets indsats på området er spredt ud på flere forskellige divisioner og centre, alt efter hvilket speciale det drejer sig om: Termisk solenergi, solceller, materialer, energilagring, bygningsintegration osv.
 
Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?
 
  • Rådgivning om f.eks. solceller, solvarme, udbud og forprojektering samt teknisk due diligence
  • Rådgivning om lovgivning og krav
  • Kvalitetssikring og test ifm. f.eks. inspektion og anlægskontrol, prøvning af moduler, måling af solceller, vekselrettere, spændingskvalitet, lade/aflade effektivitet og batterikapacitet samt meteorologiske målinger og horisontfotografering
  • Gennemgang og vurdering af projektmateriale og tilbud
  • Kurser og undervisning for bl.a. installatører og energirådgivere
  • Anlægsberegninger og udvikling af beregningsværktøjer
  • F&U projekter og samarbejder
 
Vi rådgiver kommuner, erhverv, boligforeninger og myndigheder samt investorer, anlægsejere, producenter og installatører m.fl.
 
Felt- og laboratoriemålinger
 
Billedet viser en del af Villa Vision, som ligger på Teknologisk Institut i Taastrup. Billedet viser en del af taget og solcellerne.
Vores specialister har stor viden om termisk og elektrisk udnyttelse af solenergi og udfører målinger og evalueringer af anlæg, både på anlægssted og i laboratoriet. Her kan du læse mere om Solenergilaboratoriet.
 
Teknisk Due Diligence
 
Teknisk due diligence (TDD) kan omfatte simulering af ydelser og projektgennemgang af uopførte anlæg samt gennemgang af et eksisterende anlægs tilstand, valg og match af komponenter mv. Vi tilbyder udførelse af TDD i den detaljeringsgrad, som I har brug for.
 
Tilskudsmuligheder
 
Der findes forskellige tilskudsmuligheder for virksomheder, som skal have udført test eller indgår i et samarbejde med en videninstitution som Teknologisk Institut. Vi tilbyder test og samarbejde om et konkret projekt samt hjælp til at finde de rette tilskudsmuligheder, f.eks. GLEEB (Green Lab for Energy Efficient Buildings), Videnkupon og InnoBooster.
 
Rådgivning af private
 
Teknologisk Institut yder hjælp til private med spørgsmål om solenergi på almindelige konsulentvilkår.
 
Henvendelser fra private henvises i øvrigt til Energitjenesten, som har ressourcer til at hjælpe private med spørgsmål om energi, herunder solenergi.
 
Du kan også finde nyttig information om solenergi på Bolius’ hjemmeside
 
 
Ivan  Katic

Jeg er din kontaktperson

Ivan Katic
Seniorkonsulent, Solenergi
Køle- og Varmepumpeteknik
+45 72 20 24 82
 
 

Skriv til mig

Send
 
Taastrup
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 20 19
Aarhus, Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 10 19
DMRI
Gregersensvej 9
2630 Taastrup
Telefon 72 20 20 00
Telefax 72 20 27 44
Kursusadministration
Gregersensvej 1
2630 Taastrup
Telefon 72 20 30 00