DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Biologi og byrum

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

DAMP

DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Biologi og byrum

Projektet har særlig fokus på at udvikle en løsning til regnvandshåndtering i den tætte by. I byen finder vi de største udfordringer til håndtering af regnvand lokalt. Men byen er også det sted, hvor projektets aftryk vil kunne skabe størst forandring ved at skabe naturlige, grønne miljøer.

Et fordampningsanlæg skaber ideelle muligheder for at etablere en rig flora, og for at tiltrække et varieret dyreliv. Det skyldes, at alt overfladevand fastholdes lige under eller på jordoverfladen

Etableringen af en naturlig vandbalance er nøglen til at skabe et biologisk stabilt udgangspunkt og dermed et robust anlæg. Samtidig vil en stor biodiversitet skabe et attraktivt rekreativt område for beboere, men også bidrage til integration af naturen i byen.

Vandet i anlægget reguleres, så nogle områder vil have frit vandspejl, mens andre vil fremstå mere tørre. Dette skaber grundlag for kombination af flere biotoper og dermed opnås højere diversitet af plante- og dyrearter. En stor biodiversitet og anvendelse af flora og fauna tilpasset lokaliteten vil gøre det biologiske system mere robust. Det er et mål at skabe et biologisk grundlag, som kan tiltrække et rigt og bæredygtigt miljø så tæt på en naturlig balance som muligt.

Anlægget vil generere ny viden om relationen mellem reguleret vandindhold, jordtyper og beplantningstyper i bymæssig kontekst. Det er et ønske at maksimere transpiration fra planter ved at optimere det plantetilgængelige vandindhold for den specifikke jordtype og gennem forstøvning af vand på planternes blade, at øge fordampningen af det vand, som falder på bladenes overflade. Der vil endvidere blive undersøgt forskelle ved fordampning fra forskellige biotoper.
Biologi_1      Biologi_2      Biologi_3