DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Teknisk opbygning

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

DAMP

DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Teknisk opbygning

Fastholdelse af regnvandet ved jordoverfladen er en forud-sætning i et anlæg, som fordamper vand. Teknikken er altså diametral modsat et nedsivningsanlæg, som har til formål at få vandet til at forsvinde ned i jorden hurtigst muligt.

Anlægget er opbygget af mindre serielt forbundne arealer, hvor selve fordampningen foregår. Vi kalder det fordampningsreak-torer. Der arbejdes i projektet med forskellige former for mem-braner, som skal forhindre nedsivning af vandet til dyberelig-gende jordlag. Der arbejdes bl.a. med bentonit ler, som danner en permanent, fleksibel membran, som ved gennemtrængning af rødder og sten efterfølgende vil lukke sig igen. 

Styring af vandets flow på eller i de øverste jordlag udgør anlæggets fundament. En jævn fordeling af vandet over hele anlæggets flade, er en forudsætningen for en optimeret for-dampning. Flowet etableres af pumper, og der arbejdes på at holde en energineutral drift ved at etablere et lavt flow og implementere lavenergi-pumper drevet af vedvarende energi.

Anlægget er i stand til at udjævne de naturlige variationer i nedbørsmængden ved at optage vandet i  resservoir og i anlæggets porrøse overflade. Ved intelligent styring fordeles vandet, så fordampningsreaktorerne modtager konstant mængde vand bøde i tørre og i våde perioder.

I anlæggets fordampningsreaktorer fordampes vandet. Der anvendes tre typer for fordampning:  biologisk, kinetisk og innovativ fordampning.

TO ny