DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Vandkvalitet og vandbalance

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

DAMP

DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Vandkvalitet og vandbalance

Når regnvandet løber over befæstede overflader, f.eks. parkeringsarealer eller tage beriges det med alt fra næringsstoffer, tungmetaller, partikler og miljøfremmede stoffer. Med en komplet fjernelse af vand via fordampning, vil der gradvis opstå en ophobning af disse stoffer, hvilket kan forskyde næringsstofbalancen og forurene jord og vand i anlægget.

Ophobningen af stoffer kan begrænse fordampningseffektiviteten for det biologiske system, derudover også skabe økologiske og sundhedsmæssige problemer. Derfor er det nødvendigt at opnå optimal næringsbalance og kontrollere anlæggets vandkvalitet. I projektet arbejdes der på at designe teknikker, der kan fjerne og tilbageføre næringsstoffer og rense vand og jord  bla. ved at bruge planter til at optage miljøfremmede stoffer, gennem jordfiltrering og biologisk rensning.

Vi er i projektet interesseret i at komme i dialog med fagfolk, som beskæftiger sig med vandkvalitet og vandrensning med det formål, at udvikle teknikker, som optimerer fordampning og udfolder anlæggets rekreative potentiale indenfor gældende miljølovgivningVandkvalitet og vandbalance