DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Fordampningsprincipper

Ulrik  Hindsberger

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 85.

DAMP

DAMP: Lokal håndtering af regnvand gennem fordampning - Fordampningsprincipper

Biologisk fordampning tager udgangspunkt i fordampning fra planter. Der vil i projektet blive genereret viden om træsorter og planters fordampningspotentiale over året og om arternes levevilkår i relation til øget vandindhold i jorden. Dette leverer information til teoretiske hydrologiske scenarier, som danner baggrunden for modelberegninger af vandbalancer for hele systemet og delelementerne i systemet. Modelberegningerne vil efterfølgende skabe grundlag for designspecifikke krav til udformningen af de konkrete fysiske strukturer på overfladen.
Fordampningsprincipper_1

Kinetisk fordampning bygger på identificering af flader, der kan inddrages til overrisling. Kan der etableres et område på et p-areal, der kan overrisles og dermed forøge fordampningen i sommerperioden? En varm overflade, der overrisles med vand, fordamper mere end en grøn overflade, hvor planter skygger for hinanden. Fordampningsløsningen inkluderer også vindens bidrag i forbindelse med fordampning.
Fordampningsprincipper_2

Innovativ fordampning omfatter et antal design og prototyper på kunstige fordampningselementer, der skal indgå som integrerede dele i anlægget. Løsningerne vil koble formgivning, materialevalg og konstruktion med det mål at maksimere fordampningspotentialet. Elementerne skal være skalérbare, således at de kan indgå i både store og små konstruktioner. Der bruges biometriske principper i udviklingen af disse elementer ved at udnytte de fysiske principper bag fordampning af vand fra planter. En løsning kunne være kunstige træer, der udnytter den naturlige opstigning af vand i mikroporer, hvorfra vandet fordamper, ligesom det sker gennem blade. Et andet biometrisk princip fra træer kunne være at opfange regnvandet direkte i porøse overflader.
Fordampningsprincipper_3