Kurser

Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

Certified Cloud Security Professional (CCSP) 2022

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  7.999
ekskl. moms
Nr. 72881 P

Her er kursuspakken, der forbereder dig på at arbejde professionelt med sikkerhed i Skyen. Du får viden og værktøjer, der fører til en certificering inden for Certified Cloud Security Professional (CCSP). Kurserne er på engelsk og foregår online, når det passer dig. Du har adgang til online kursuspakken i 365 dage.

Online kursus

Arbejd professionelt med Cloud Security

Sikkerheden på Cloud Services platformen og infrastrukturen er en fundamental årsag til den øgede tilslutning til cloud services og bevægelsen væk fra Enterprise strukturer. Denne kursuskollektion forklarer designet af Cloud Computing og definerer tilhørende Cloud systemer og komponenter. Du kommer til at lære, om emner relateret til styring og beskyttelse af de dataaktiver, der er opbevaret på Cloud platforme, samt spørgsmål angående sikkerheden af de understøttende komponenter i Cloud-infrastrukturen. Kurset gennemgår sikkerheden i Cloud-based application software og best practice i forhold til design, implementering og administration af Cloud datacentre og service. Endeligt vil du på kurset lære om spørgsmål angående jura og compliance i forhold til Cloud services.

Deltagerprofil

Kurset er henvendt til dig, der arbejder professionelt med IT – f.eks. som leder, ingeniør eller har en funktion som teknisk personale, og påtænker at tage CCSP eksamen. Dette er et af en samling af kurser, der forbereder dig til at tage ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 2022-eksamenen.

Udbytte

 • Lær om cloud sikkerhed, cloud netværk, virtualization inden for cloud systemer, datakryptering og aspekter vedrørende cloud interoperability, trusted cloud services, cloud system management, og operationelle overvejelser
 • Lær om alle aspekter vedrørende datahåndtering: beskyttelse, revision, adgang, lovgivningsmæssige påvirkninger, opbevaring, sletning, sikkerhed, ejerskab, databehandling, kryptering, klassificering, trusler mod dataaktiver og trusselsbekæmpelse
 • Lær at analysere sikkerhedstrusler og risici for applikationer
 • Lær om implementering af revisions- og monitoreringsteknikker, event logging og rapportering
 • Bliv klogere på risc management og outsourcing samt vurdering af vendor\provider

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for, at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære.

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

CCSP 2022: Cloud Data Security
 • Cloud-datasikkerheden er et af de mest testede områder til CCSP-eksamenen. På dette kursus vil du lære om en bred vifte af datakoncepter og lagringsarkitekturer. Du vil lære om datasløringsteknikker som masking, anonymisering og tokenization samt Data Loss Prevention (DLP) og Information Rights Management (IRM). Til sidst kigger vi på dataopdagelse, klassifikationspolitik og data event audability og sporbarhed.
CCSP 2022: Software Assurance & Validation
 • I dette modul lærer du om sikring og validering af cloud-softwareudvikling. Udforsk funktionelle og ikke-funktionelle testmetoder og sikkerhedstestmetoder. Undersøg derefter OWASP API-sikkerhedsstrategier og det grundlæggende i supply chain management. Lær endelig om tredjeparts softwareadministration og open source softwarevalidering og sårbarheder.
CCSP 2022: Manage Security Operations
 • De fleste store cloud-tjenesteudbydere administrerer deres globale ressourcer med et regionalt sikkerhedsdriftscenter (SOC). SOC-aktiviteter omfatter intelligent sikkerhedskontrolovervågning, logregistrering og analyse med SIEM- og SOAR-systemer, hændelsesstyring og sårbarhedsvurderinger. På modulet lærer du, hvordan du administrerer og kontrollerer sikkerhedsoperationer. Vi gennemgår tredjeparts kommunikationsstyrings- og sikkerhedsdriftscentre, og lærer derefter om forskellige intelligente løsninger til overvågning af sikkerhedskontrol og logregistrering og -analyse, og udforsker hændelseshåndtering og sårbarhedsvurderingsprocesser.
CCSP 2022: Operational Controls & Standards
 • På modulet her, skal du undersøge fælles styringsprocesser. Først udforsker vi konfigurationsstyring og ændringsstyring for at sikre, at nøjagtige oplysninger er tilgængelige og maksimerer vellykkede serviceændringer. Derefter undersøger vi, hvordan man vedligeholder forretningsfunktioner i tilfælde af en katastrofe gennem kontinuitetsstyring. Lær, hvordan du beskytter din organisation med en omfattende informationssikkerhedsstyringsplan, og hvordan du sætter klare forretningsbaserede mål for serviceydelsen med strategier til administration af serviceniveau. Undersøg derefter forskellene mellem hændelses- og problemhåndtering og håndtering af frigivelse og implementering. Undersøg endelig tilgængelighed og kapacitetsstyring for at sikre, at it-tjenester opfylder kundernes og brugernes behov.
CCSP 2022: Planning & Implementing Security Controls
 • Sikkerhedskontrol spiller en afgørende rolle i effektiv cybersikkerhedsstyring. Korrekt planlægning og implementering af sikkerhedskontroller hjælper med at give beskyttelse til en bred vifte af infrastrukturer i en organisation. Gennem dette kursus, udforsker vi taktiske tilgange til planlægning og implementering af sikkerhedskontrol. Lær om planlægning og udførelse af fysisk og miljømæssig beskyttelse på din arbejdsplads. Dernæst ser vi på, hvordan beskyttelse fungerer for operativsystemer og lagring. Udforsk endelig kommunikationsobjektressourcebeskyttelse i et cloud-datacenter, cloud-identitetsstyring (IdM) og revisionsmekanismer
CCSP 2022: Cloud Infrastructure & Platform Components
 • Hver CCSP-kandidat skal gå til eksamen i to roller. Den ene rolle er som kunde hos en stor cloud-tjenesteudbyder, og den anden er rollen som en sikkerhedschef, der fører tilsyn med egen cloud-datacenterinfrastruktur. Med dette modul kan du se dybere på cloud-infrastruktur og platformskomponenter. På modulet lærer du om de fysiske og netværkssky-miljøer. Dernæst skal du udforske cloud-kommunikation og computerressourcerne i skyen. Undersøg til sidst cloud-virtualiseringsressourcer, kernekomponenter i cloud-lagring og administrationsniveauet.
CCSP 2022: Cloud Business Continuity Planning
 • På dette kursus skal du udforske hovedelementerne i forretningsplanlægning (BCP). Der fokuseres på Business Impact Analysis (BIA), herunder Recovery Time Objective (RTO), Recovery Point Objective (RPO) og Recovery-serviceniveauer. Derefter undersøger vi forskellige sikkerhedskopierings- og gendannelsespolitikker og kigger på disaster recovery planning (DRP) og administrerede DRP-Cloudløsninger. Endeligt vil du blive præsenteret for forskellige teststrategier for katastrofegenopretningsplan.
CCSP 2022: Identity and Access Management Solutions
 • På dette modul kan du udforske cloud-identitetsadgangsadministration og identitetsadministrationstjenester, federated identity, identity providers, single sign-on, multi-factor authentication, cloud-adgangssikkerhedsmæglere, administrerede sikkerhedstjenesteudbydere og secrets management services.
CCSP 2022: Application Security Awareness & Life Cycles
 • Et primært mål med CCSP-eksamenen er at afgøre, om hver kandidat kan tilbyde sikkerhed for, at en cloud DevOps-løsning kan overgå til en DevSecOps-løsning. En proces, der involverer fortrolighed, integritet, autenticitet, tilgængelighed og korrekt implementering af non-repudiation services. Med dette modul lærer du om applikationssikkerhed og sikker softwareudviklings livscyklus (SDLC) processer.
CCSP 2022: Data Center Design & Risk Analysis
 • I dette modul vil du udforske aspekterne af robust og sikkert datacenterdesign, herunder logiske, fysiske og miljømæssige overvejelser. Du vil også udforske cloud-infrastruktur risikovurdering, cloud-sårbarheder, trusler og angreb samt strategier til reduktion af risiko i clouden.
CCSP 2022: Cloud Security Concepts & Design Principles
 • Lær om kryptografi, identitets- og adgangskontrol og den sikre livscyklus for data i cloud. Efterfølgende skal vi studere netværks- og virtualiseringssikkerhed, almindelige cloud-trusler, cloud security hygiejne og cloud-baserede forretningskontinuitets- og katastrofegendannelsesplaner. Til sidst ser du de funktionelle sikkerhedskrav og -ansvar for cloud-tjenestetyper og designmønstre, og udforske DevOps-sikkerhed.
CCSP 2022: Cloud Computing Concepts & Reference Architectures
 • Udforsk de grundlæggende principper, kernekoncepter og teknologier inden for cloud computing, såsom roller og ansvar i clouden, bred netværksadgang, virtualisering m.m.. Derefter sser vi på cloud computing's fælles overvejelser og værdiforslag, herunder interoperabilitet, agilitet, sikkerhed, robusthed, ydeevne og mere. Endeligt skal vi se på virkningen af cloud og relaterede teknologier som datavidenskab, kunstig intelligens (AI), Internet of Things (IoT), DevSecOps osv..
CCSP 2022: Build & Implement a Physical & Logical Cloud Infrastructure
 • Dette kursus ser under motorhjelmen på de logiske og fysiske aspekter af cloud-datacentret, uanset om det er i organisationen eller placeret hos en cloud tjenesteudbyder. Udforsk hardwarespecifikke sikkerhedskonfigurationskrav og installation og konfiguration af administrationsværktøjer. Undersøg derefter kravene til konfiguration af virtuel hardwaresikkerhed, med fokus på softwaredefineret sikkerhed (SDS) og SAN-sikkerhed (Storage Area Network), herunder best practice for storage- og netværkscontrollere. Lær derefter, hvordan du installerer gæste OS-virtualiseringsværktøjer. Fokuser endelig på sikker netværkskonfiguration med DNS Security Extensions og transportlagssikkerhed.
CCSP 2022: Operate & Maintain Physical & Logical Cloud Infrastructure
 • CCSP-eksamenskandidater forventes at have et stærkt fundament i den løbende drift og vedligeholdelse af cloud-datacentret. Under dette modul skal du se på den fysiske og logiske cloud infrastruktur fra et drifts- og vedligeholdelsesperspektiv, herunder netværkssikkerhedskontrol, hærdning af operativsystemer, patch-administration og Infrastructure-as-Code (IaC). Derefter vil du undersøge hypervisor-klyngestyring, herunder tilgængelighed af klyngede værts- og gæsteoperativsystemer, virtuel machine cluster performance og kapacitetsovervågning. Til sidst vil du tage et kig på backup- og gendannelsesfunktioner for værter og gæster.
CCSP 2022: Legal Requirements, Privacy Issues, & Risk Management in the Cloud
 • Modulet undersøger de problemer med det juridiske og privacy, som en certificeret Cloud Security Professional kan forvente at stå over for. Først undersøger vi modstridende internationale love, eDiscovery og Cloud Security Alliance (CSA) vejledning. Derefter fokuserer vi på personfølsomme spørgsmål relateret til beskyttede sundhedsoplysninger (PHI), personligt identificerbare oplysninger (PII) og privacy impact assessments (PIA), og sammenligner privatlivskrav, herunder ISO/IEC 27018, Generally Accepted Privacy Principles (GAPP) og Generel databeskyttelsesforordning (GDPR). Til sidst ser vi på risikostyring ved at vurdere risikostyringsprogrammer og studere lovgivningsmæssige gennemsigtighedskrav, herunder anmeldelse af sikkerhedsbrud, Sarbanes-Oxley (SOX) og GDPR.
CCSP 2022: Cloud Audits, Methodologies, & Contracts
 • I dette afsluttende Certified Cloud Security Professional-kursus (CCSP) bliver de juridiske, risiko- og overholdelsesmålene for Domain 6 fortsat udforsket. Gennem modulet får du en bedre forståelse af cloud-revisioner, metoder og kontrakter. Begynd med at udforske revisionskontroller, rapporter og deres indvirkning. Undersøg derefter emnet gap analyse og interne informationssikkerhedsstyringssystemer. Lær endelig om andre nøglekoncepter, herunder politikker og involvering af interessenter, specialiserede overholdelseskrav, virkningen af distribueret IT, krav til forretningsaftaler, leverandørstyring, kontraktstyring og forsyningskædestyring.

 

Tidsforbrug

Kursuspakken består af 11 moduler og kan gennemføres på ca. 9,5 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ)

Certificering

Dette kursus kan give dig kompetencer, der forbereder dig til at tage ICS2's Certified Cloud Security Professional (CCSP) 2022 examination – Domain 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Eksamen bestilles og betales særskilt. Vi henviser til certificeringsudbyderens hjemmeside for nærmere information om aktuelle betingelser for at opnå certificering. I forbindelse med nogle certificeringer skal du selv oprette dig på udbyderens hjemmeside for at få adgang til eksamen. Vær venligst opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem den certificeringsversion, du har forberedt dig på og den version, du bestiller eksamen i.

Søgte du et andet online kursus?

Vi tilbyder en bred vifte af forskellige kurser inden for mange områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.

Se desuden listen over vores udvalgte online kurser.

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk