Kurser

Online
English
Online kursus 
Online læring, der kan tages, når det passer dig

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2021

Tilmelding Garantifor afholdelse

Få adgang til online kurset.
Tilgængeligt i 365 dage.
DKK  10.999
ekskl. moms
Nr. 72882 P

Lær at udvikle standarder, politikker og processer inden for IT-sikkerhed. Med denne kursuspakke bliver du klædt på til tage en certificering som IT-sikkerhedsspecialist. Kurset er på engelsk og foregår online, når det passer dig. Du har adgang til online kursuspakken i 365 dage.

Online kursus

Bliv Certified Information Systems Security Professional

De grundlæggende sikkerhedsprincipper som fortrolighed, tilgængelighed og integritet styrer al vellykket best practice inden for informationssikkerhed, som lærer at anvende med denne kursussamling. Kurset viser dig best practices til at etablere sikkerhedskontrol, asset security, implementering og styring af secure engineering processes, og inden for implementering og håndhævelse af software sikkerhedskontrol.

Kursussamlingen dækker målsætningerne for at gennemføre Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eksamen.

Deltagerprofil

Kursusamlingen er henvendt til dig, der ønsker at tage Certified Information Systems Security Professional (CISSP) eksamen. Du skal have erfaring inden for området, og have arbejdet med IT-sikkerhed i et par år.

Udbytte

 • Få styr på, hvordan man udvikler og implementere en dokumenteret sikkerhedspolitik
 • Lær at måle og monitorere risici
 • Lær best practice til at implementere og styre sikre engineering processer
 • Brug data fra key performance og risk indicator til at bedømme sikkerhed og test
 • Identificer karakteristika ved digital forensics, og rollen under sikkerhedsundersøgelser
 • Lær at operere i og opretholde firewalls, som en præventiv foranstaltning
 • Få styr på best practices til at indarbejde disaster recovery training og opmærksomhed ved security operations

Det får du på onlinekurset

Vi sørger for at rammerne er i orden, så du kan fokusere på at lære

Undervisning på engelsk

Undervisning på engelsk

Indhold

CISSP 2021: Deploying Identity & Access Management (IAM)
 • Hvis de implementeres korrekt, kan Identity Access Management-mekanismer og -protokoller i høj grad forbedre en virksomheds synlighed og sikkerhed. Dette kursus hjælper dig med at dykke dybere ned i den praktiske implementering af kontrol og mekanismer til identitets- og adgangsstyring. Udforsk implementeringen af godkendelsessystemer som SAML, undersøg administrationen af identitets- og adgangsforsyningslivscyklussen, og find ud af, hvordan identifikation af personer, enheder og tjenester administreres. Du vil også undersøge godkendelses- og autorisationsprotokoller, klargøring og deprovisionering, og regnskab, registrering og korrektur af identitet. Efter at have afsluttet dette kursus, vil du have en forståelse af, hvordan du effektivt kan bruge og udføre identitets- og adgangsmekanismer i din organisation.
 • Course duration: 44 Minutes
CISSP 2021: Risk Management
 • En sikkerhedsprofessionel skal være fortrolig med risikostyringskoncepter for at kunne anvende dem effektivt. Brug dette kursus til at udforske styringen af risici for materielle og immaterielle aktiver. Bliv fortrolig med detaljerne om sårbarhed og risikovurdering, valg og implementering af modforanstaltninger og risikorammer. Dette kursus vil også hjælpe dig med at undersøge overvågning, måling og rapportering af risici og dykke yderligere ned i trusselsmodellering og supply chain risk management (SCRM). Du vil have en forståelse af de grundlæggende principper for risikostyring, og hvordan du anvender dem efter at have gennemført dette kursus.
 • Course duration: 1 Hour, 4 Minutes
CISSP 2021: Practical Cryptography
 • Kryptologi er afgørende for netværkssikkerhed, da det sikrer data, information og kommunikation. Tag dette kursus for at bygge et stærkt fundament inden for kryptografi og kryptoanalyse - de to aspekter af kryptologi. Dette kursus vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af to mål for sikkerhedsarkitekturen og ingeniørdomænet: udvælgelse og bestemmelse af kryptografiske løsninger og forståelse af metoder til kryptoanalytiske angreb. Disse vil understøtte din udforskning af kontroller og modforanstaltninger, der skal implementeres fremover i sikkerhedslivscyklussen. Du vil være i stand til at skitsere praktiske kryptografiske løsninger og kryptoanalyse.
 • Course duration: 41 Minutes
CISSP 2021: Identity and Access Management Principles
 • Identitets- og adgangsstyring (IAM) er afgørende for virksomheder for at identificere og afbøde sikkerhedsbrud, definere brugeridentitet og administrere adgangsprivilegier og autorisation. Få en bedre forståelse for kritiske begreber, termer og modeller, der er nødvendige for at bygge et stærkt fundament i IAM ved at bruge dette kursus. Udforsk forskellige områder af fysisk og logisk kontrol og lær mere om sikkerhedsmodeller som Biba og Bell-LaPadula. Du vil også dykke dybere ned i autorisationsmekanismer, såsom MAC, RBAC, DAC og ABAC. Du vil have en bedre forståelse af godkendelses- og autorisationsgrundlaget efter at have gennemført dette kursus.
 • Course duration: 35 Minutes
CISSP 2021: Architecture, Design, & Solutions Vulnerabilities
 • En sikkerhedsprofessionel skal være bekendt med sikkerhedsarkitektur og -teknik, da de bestemmer design, implementering, overvågning og sikring af systemer og netværk i en organisation. Brug dette kursus til at udforske det grundlæggende i sikkerhedsarkitektur og teknik. Lær mere om klient-server, databaser og distribuerede systemer, undersøg IoT, containere, serverløse og mikrotjenester, og udforsk indlejret systemsikkerhed og begrænsninger i detaljer. Du vil også blive fortrolig med TPM-, HPC- og edge computing-sikkerhed. Efter afslutningen af dette kursus vil du være i stand til at vurdere og afbøde sårbarhederne i moderne sikkerhedsarkitekturer, designs og løsninger samt forstå mulighederne for at sikre informationssystemer.
 • Course duration: 52 Minutes
CISSP 2021: Site & Facility Security
 • I tidligere udgaver af CISSP-eksamenen var fysisk sikkerhed et domæne i sig selv. I den seneste version af CISSP findes emnet i domænet Security Architecture and Engineering. Brug dette kursus til at udforske sikkerhedsprincipper og til design af websted og anlæg og undersøge forskellige sikkerhedskontroller for websteder og anlæg. Opdag, hvordan du navigerer i det væsentlige inden for facilitets- og webstedssikkerhed, undersøger almindelige fysiske kontroller, og gør dig fortrolig med tilgangen til det fysiske forsvar.
 • Course duration: 43 Minutes
CISSP 2021: Communication & Network Security
 • Nogle CISSP-domæner har udviklet sig mere end andre i løbet af de sidste par år, og kommunikations- og netværkssikkerhedsdomænet er et godt eksempel. Udforsk banebrydende teknologier, såsom konvergerede protokoller, mikrosegmentering, 5G og indholdsdistributionsnetværk (CDN) i dette kursus. Undersøg sikre protokoller, trådløse og cellulære netværk og sikre kommunikationskanaler. Dette kursus vil også hjælpe dig med at undersøge de mekanismer, der er involveret i slutpunktssikkerhed. Efter at have gennemført dette kursus, vil du blive bekendt med det grundlæggende i sikkerhedsspørgsmål i netværkskanaler.
 • Course duration: 1 Hour, 7 Minutes
CISSP 2021: Security Operations
 • Sikkerhedsdriftsdomænet repræsenterer 13 % af CISSP-eksamenen og er et af de vigtigste praksisområder for sikkerhedsingeniøren og arkitekten. Brug dette kursus til at få en dybdegående teoretisk forståelse af kernesikkerhedskoncepter, såsom konfiguration, ændrings- og patchstyring, logning og overvågning, sårbarhedsvurdering og -styring, hændelsesrespons, BCP, BIA, DRP og retsmedicinske undersøgelser.
 • Course duration: 1 Hour, 2 Minutes
CISSP 2021: Business Continuity Planning
 • Forretningspåvirkning og kontinuitetsplanlægning er nogle af de mest afgørende emner inden for sikkerhedsoperationer. De involverer at identificere risici, forudse potentielle trusler og indvirkningen på forretningsdriften, hvis der opstår katastrofer, og planlægge i overensstemmelse hermed for at forebygge og komme sig over disse mulige hændelser. Brug dette kursus til at lære, hvordan du udvikler en plan for forretningskonsekvensanalyse. Undersøg, hvad der er involveret i forretningskontinuitetsplanlægning og kontinuitet i driftsprocesser. Udforsk forskellige backuplagrings- og gendannelsesstrategier. Lær også, hvordan du udfører flere typer test af katastrofegenopretningsplaner. Når du har gennemført dette kursus, vil du være i stand til at planlægge genopretning fra forskellige typer katastrofer og vide, hvordan du dokumenterer alle processer før og efter kendsgerningen korrekt.
 • Course duration: 36 Minutes
CISSP 2021: Security Assessment & Testing
 • For at en organisation kan opnå løbende forbedringer og opnå et højere niveau af sikkerhedsmodenhed, skal en solid plan for sikkerhedsvurdering og -test være på plads. Udforsk de grundlæggende aspekter af sikkerhedsvurdering og -test gennem dette kursus. Du vil dykke dybere ned i design og validering af vurdering, test- og revisionsstrategier og dataindsamling. Dette kursus vil også give dig en dybere indsigt i at udføre sikkerhedstest, analysere output, generere rapporter og facilitere revisioner. Efter at have gennemført dette kursus vil du besidde færdigheder og viden til at implementere passende sikkerhedsvurderinger og testforanstaltninger i din organisation.
 • Course duration: 31 Minutes
CISSP 2021: (ISC)2 & the CISSP Exam
 • I dette introduktionskursus i denne CISSP-uddannelsesserie lærer du om (ISC)2-kodekset for professionel etik og organisatorisk etik, som alle CISSP-kandidater skal attestere for at blive certificeret. Disse koder overskrider certificeringen og bør gennemsyre alle aspekter af livet for en sikkerhedspraktiker, ingeniør eller arkitekt. Dette kursus vil også introducere de forskellige karakteristika ved de 3-timers CAT- og 6-timers lineære CISSP-undersøgelser, herunder domænevægtning.
 • Course duration: 8 Minutes
CISSP 2021: Fundamental Concepts & Principles
 • Selv med flere års praktisk erfaring inden for sikkerhedsområdet, kan viden og anvendelse af specifikke sikkerhedskoncepter og -principper have unddraget sig selv den erfarne sikkerhedsprofessionelle. Brug dette kursus til at opfriske nogle af de vitale kernesikkerhedsprincipper, såsom fortrolighed, integritet og non-repudiation. Bliv mindet om sikkerhedsdesignets kritiske rolle i ISO OSI 7-lags referencemodellen og 4-lags TCP/IP referencemodellen. Når du har gennemført kurset, vil du være fuldt afstemt med de mest grundlæggende aspekter af sikkerhed.
 • Course duration: 28 Minutes
CISSP 2021: Secure Design Principles
 • Sikkerhedsdesignprincipper er afgørende, når man designer enhver sikkerhedsmekanisme for et system. Dette kursus vil hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvordan disse principper hjælper med at udvikle et sikkert system, som forhindrer sikkerhedsfejl og også blokerer for uønsket adgang til det. Bliv fortrolig med sikkerhedskoncepter og -principper såsom forsvar i dybden, least privilege og zero trust, og udforsk dem yderligere ved hjælp af applikationer og use cases fra den virkelige verden. Efter at have gennemført dette kursus, vil du være opmærksom på betydningen af metoder til implementering af pligtopdeling, sikre standarder, sikre fejl og privatliv ved design, samtidig med at du undgår overkompleksitet.
 • Course duration: 41 Minutes
CISSP 2021: Security Governance Principles
 • Al sikkerhedsimitation begynder som et aspekt af global virksomhedsledelse i toppen. Den moderne sikkerhedsarkitekt skal forstå, hvilken rolle sikkerhedsstyring spiller i det større billede, samt hvordan det skal tilpasses organisationens værdiforslag. Dette kursus hjælper dig med at blive fortrolig med principperne for sikkerhedsstyring, aspekter af overholdelse og industristandarder og komponenterne i at udføre undersøgelser. Når du er færdig med dette kursus, vil du være i stand til at genkende og vurdere problemer relateret til sikkerhedsstyring, overholdelse og regler.
 • Course duration: 43 Minutes
CISSP 2021: Security Policy
 • Den skrevne og offentliggjorte sikkerhedspolitik er et kritisk aspekt af sikkerhedsstyring i alle størrelser og typer af organisationer. Brug dette kursus til at få en bedre forståelse af udvikling og implementering af sikkerhedspolitik. Dyk ned i ansættelses- og personalepolitikker, tredjepartspolitikker og aftaler samt sikkerhedsbevidsthed og træning.
 • Course duration: 38 Minutes
CISSP 2021: Asset Classification & Lifecycle
 • Før en sikkerhedspraktiker overhovedet kan begynde at implementere sikkerhedskontroller og modforanstaltninger, skal de have en god forståelse for typerne og værdiansættelsen af organisatoriske aktiver, både materielle og immaterielle. Data findes i forskellige stater og forskellige steder, og de skal håndteres og behandles i overensstemmelse med på forhånd fastlagte politikker. Udforsk metoder til klassificering, prioritering og håndtering af aktiver gennem hele livscyklussen til disposition ved hjælp af dette kursus. Undersøg forskellige aspekter af livscyklussen: data og aktivtilstande og klassificering, informations- og aktivhåndteringskrav, dataroller og aktivdestruktion og sanitet. Efter at have gennemført dette kursus, vil du have en viden om organisatoriske aktiver og hvordan du klassificerer dem.
 • Course duration: 43 Minutes
CISSP 2021: Software Development Lifecycles & Ecosystems
 • Sikkerhed er blevet en integreret del af softwareudviklingens livscyklus (SDLC). En sikkerhedsprofessionel skal være opmærksom på softwareudviklingsmetoder og økosystemer for at beskytte virksomheden mod databrud og andre sikkerhedstrusler. Brug dette kursus til at lære mere om forskellige aspekter af softwareudviklings livscyklusser, såsom udviklingsmetoder, modenhedsmodeller, sikkerhedskontroller, SOAR og SCM i applikationssikkerhed og applikationssikkerhedstest. Efter at have gennemført dette kursus, vil du have en grundlæggende forståelse af de forskellige elementer i SDLC. Desuden kan du også bruge dette kursus til at forberede dig til CISSP 2021-eksamenen.
 • Course duration: 40 Minutes
CISSP 2021: Software Development Security
 • Sikring af softwareudvikling bør være et fokusområde for virksomhedsejere og sikkerhedsprofessionelle, fordi det reducerer forretningsrisici, beskytter de data, der er lagret i forretningsapplikationer, og sikrer løbende overholdelse af gældende sikkerhedslove og -regler. Brug dette kursus til at få en dybere forståelse af softwareudviklingssikkerhed. Lær mere om vurdering af bygget og erhvervet softwaresikkerhed, cloud-implementeringstyper og deres forhold til sikkerhed og softwarediversitet. Du vil også undersøge svagheder i kildekode og API'er og sikre kodningsteknikker. Efter afslutningen af dette kursus vil du have færdigheder og viden til at implementere sikker praksis, mens du udvikler software.
 • Course duration: 36 Minutes
TestPrep Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2021 Update
 • Modulet indeholder en prøveeksamen (TestPrep) hvor du kan teste din viden om de færdigheder og kompetencer, der måles ved den officielle certificering. TestPrep kan tages i enten studie- eller certificeringstilstand. Studietilstand er designet til at maksimere læring ved ikke kun at teste din viden om materialet, men også ved at give yderligere oplysninger om de præsenterede emner. Certificeringstilstand er designet til at teste din viden om materialet i et struktureret testmiljø, hvilket giver værdifuld feedback i slutningen af ??testen.
   
  *Denne TestPrep er tilpasset 2021 Certification Exam Outline.
 • Estimated duration: 3 Hours
Ask a mentor
 • Du har på alle moduler mulighed for at stille spørgsmål til et mentorteam, hvis du har spørgsmål til kurset.
 

Tidsforbrug

Kursuspakken består af 18 moduler og kan gennemføres på ca. 13 timer. Derudover er der en prøveeksamen estimeret til 3 timer.

Form

Denne online kursuspakke består af flere forskellige kurser, som du ved tilmelding har adgang til i 365 dage. Hvert enkelt kursus er opdelt i flere kursusmoduler, som du via en oversigtsmenu kan tage i den rækkefølge, du ønsker. Modulerne indeholder lyd, billeder og tekst, der gennemgår kursusindholdet. Nogle moduler indeholder små videofilm med scenarier og cases. Ved hvert kursus har du mulighed for at teste din forståelse af indholdet med tests, som du kan tage både før, under og efter kurset. Du gennemfører kursusmodulerne via din computer eller tablet med lyd og adgang til Internettet. Du kan selv styre, hvornår du vil tage modulerne – og de kan sættes på pause undervejs.

Læs mere om vores online kurser og se svar på dine spørgsmål (FAQ).

Certificering

Kurset leder hen mod certificeringen Certified Information Systems Security Professional (CISSP). Eksamen bestilles og betales særskilt. Vi henviser til certificeringsudbyderens hjemmeside for nærmere information om aktuelle betingelser for at opnå certificering. I forbindelse med nogle certificeringer skal du selv oprette dig på udbyderens hjemmeside for at få adgang til eksamen. Vær venligst opmærksom på, at der er overensstemmelse mellem den certificeringsversion, du har forberedt dig på og den version, du bestiller eksamen i.

Søgte du et andet online kursus?

Vi tilbyder en bred vifte af forskellige kurser inden for mange områder. Kontakt os på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk, så vi kan hjælpe med at imødekomme dit behov.

Se desuden listen over vores udvalgte online kurser.

Køb online kurser til flere

Er I en afdeling, en hel virksomhed eller blot flere personer, der ønsker adgang til online kurser, så kontakt os og få et tilbud på tlf. 72203000 eller kurser@teknologisk.dk.

Se også vores tilstedeværelseskurser

"CISSP Bootcamp", som vi afholder på en af vores fysiske lokationer, kunne også være interessant for dig.