IT-arkitektur - Hvad laver en IT-arkitekt?

Kursusadministration

Kontakt os

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 00.

Tre kollegaer der diskuterer et projekt

IT-arkitektur - Hvad laver en IT-arkitekt?

4 min.

I takt med digitaliseringen er IT-arkitektur blevet en vigtig værdi og en stærk ressource for mange virksomheder. Arbejdspladser er begyndt at efterspørge medarbejdere med kompetencer inden for IT-konstruktion, da det er afgørende at få IT-systemerne til at fungere på tværs af afdelingerne. 

Begrebet IT-arkitektur kan kort forklares som den struktur, der ligger bag et IT-system. Inden for IT-arkitektur er formålet at få systemets design- og udviklingsprincipper til at ’tale’ sammen. IT-arkitektens rolle er altså at få virksomhedens IT-systemer til at fungere som en helhed.

Men hvad laver en IT-arkitekt egentlig?

Virksomheder er hver eneste dag omgivet af digitale systemer. Derfor er det en forudsætning, at personalet arbejder med og i systemerne. For at medarbejderne kan lykkes med opgaven og yde en god arbejdsindsats, er det IT-arkitekternes opgave at udvikle og tilpasse IT-systemerne, så de understøtter forretningen i den enkelte virksomhed. 

IT-arkitekter afdækker forretningens behov og udarbejder en IT-arkitektur som opfylder disse forretningsbehov og som udviklere kan bygge IT-systemer ud fra.  Kort fortalt så bygger en IT-arkitekt bro imellem forretningen og den tilhørende IT-understøttelse. Dog er det ikke så enkelt, som det lyder. 

Mange virksomheder ansætter nemlig sjældent en medarbejder med den konkrete jobtitel som ’IT-arkitekt’. Det skyldes, at arbejdsopgaverne kan variere, og IT-arkitekt kan dække over mange jobtitler som fx:

  • Konsulent
  • Projektleder
  • Udvikler
  • IT-chef

IT-arkitekters mange roller 

Ordet ’IT-arkitekt’ spænder bredt og dækker over forskellige roller i det daglige arbejde. Derfor har vi samlet nogle af de mest typiske roller inden for IT-arkitektur, der tilsammen er ansvarlige for, at IT-systemerne fungerer optimalt og sikkerheden er i orden. 

  • Enterprisearkitekt


Som Enterprisearkitekt er det din opgave at understøtte din CIO med at fastholde sammenhængen mellem IT-strategien og de mål og processer, der finder sted i organisationen. Enterprisearkitekten skal skabe sig et overblik over de relevante sammenhænge og få sammentænkt forretningen og IT sammen til én samlet strategi. Enterprisearkitekten agerer derfor omdrejningspunkt for mange vigtige processer, der skal sikre at større forandringer i arkitekturen og organisationen, implementeres effektivt og med succes. For at lykkes med opgaven kræver det, at du besidder en kreativitet, der ikke skader strukturen og resultatet. 

Læs mere om vores kurser Enterprisearkitekt - Practioner eller Master

  • Forretningsarkitekt

Forretningsarkitektur har de seneste år fået stigende interesse i mange virksomheder, og det er der en god grund til. Det skyldes, at forretningsarkitekturen er medvirkende til, at forretningen både bliver succesfuld og effektiv i forbindelse med digitale projekter. Som forretningsarkitekt har du ansvaret for at udvikle en forretningsarkitektur, der støtter op om forretningens strategi og målsætninger, og som er med til at skabe værdi i virksomheden.

Læs mere om vores kursus Forretningsarkitekt

  • Teknologiarkitekt

Som Teknologiarkitekt, også ofte kaldet infrastrukturarkitekt, er du ansvarlig for en række forskellige områder. Det kan for eksempel være, at du skal sørge for, at IT-infrastrukturen efterlever de forretningsmæssige krav, der måtte være til eksempelvis sikkerhed, reliability og performance. Derudover skal teknologiarkitekten være i stand til at foretage vurderinger af infrastrukturløsninger. Det betyder også, at du ofte er nødsaget til at træffe teknologiske til- og fravalg i dit arbejde som teknologiarkitekt.

Læs mere om vores kursus Teknologiarkitekt - Practitioner

  • Systemarkitekt

Systemarkitekten har ansvar for både struktur og design af computersystemer eller -netværk. Som systemarkitekt gør du derfor brug af flere forskellige designmetoder, der sørger for, at applikationer og infrastruktur går hånd i hånd og opfylder de nødvendige krav, der stilles. Det er vigtigt, at du som systemarkitekt er klar på, at der hurtigt kan være skiftende behov, der kræver, at du skal være fleksibel. Systemarkitekten skal derfor leve op til en bred vifte af faglige krav, der blandt andet indebærer, at du har kompetencer til at opbygge systemarkitekturen med udgangspunkt i applikationer og informationsmodeller.  

Læs mere om vores kursus Systemarkitekt - Practitioner

Er du interesseret i at lære mere om IT-arkitektur?

På Teknologisk Institut har du mulighed for at specialisere dig inden for IT-arkitektur. Så hvis du synes, det kunne være interessant at høre og lære mere om IT-arkitektur, kan du med fordel tage et kig på vores udvalg af kurser inden for IT-arkitektur.