Aethon TUG på Sygehus Sønderjylland - Oplevelse

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Aethon TUG på sygehus.

Aethon TUG på Sygehus Sønderjylland - Oplevelse

I løbet af projektet blev det tydeligt, at der var forskelle i personalets opfattelse af robotten, afhængig af, om de skulle bruge robotten eller ej. Dem der brugte robotten, var meget positive, fordi robotten hjalp dem i deres arbejde, medens dem der ikke selv brugte den, havde brug for at få forklaret hvilket udbytte sygehuset kunne opnå. Derfor kunne vi konkludere, at alle medarbejdere der kommer i berøring med robotten skal uddannes, så de kan forstå, at den har en vigtig rolle at udføre på hospitalet. Samtidig bør disse medarbejdere lære robottens mest grundlæggende funktioner at kende.

For at vurdere, om TUG levede op til sine arbejdsopgaver, blev der lavet et spørgeskema til bioanalytikerne Det viste sig, at svarene var særdeles positive. Over 90 % af personalet følte således, at TUG aflastede dem i deres arbejde, og at TUG har ført til større effektivitet. Med brug af TUG’en er det eksempelvis ikke længere nødvendigt for bioanalytikerne at afbryde deres laborantarbejde for at transportere blodprøver fra den ene afdeling til den anden. Bioanalytikerne har derved mulighed for at blive på afdelingen uden afbrydelser. De kan tage blodprøver og sende dem med TUG velvidende, at prøverne ankommer til LAB, og derved er der ikke længere det samme pres, der opstår, når flere patienter står og venter på at få taget blodprøver, mens bioanalytikeren er nødt til at bruge tid på at transportere prøver til LAB til testning.

Tilfredshedsanalyse for patienter og pårørende
For at vurdere patienter og pårørendes opfattelse af TUG, blev der foretaget en rundspørge blandt de besøgende på Aabenraa Sygehus. Undersøgelsen viste, at der blev taget godt imod TUG. Alle de adspurgte mente, at TUG er en stor hjælp for sygehusets personale, og hele 97 % mente, at TUG bidrager positivt til sygehusets funktion. 94 % mente, at TUG vil give personalet mere tid til patienterne, og alle følte sig trygge ved at have TUG kørende rundt på gangene. Kommentarer som ”spændende”, ”interessant” og ”sejt” gav genlyd i undersøgelsen.