Aethon TUG på Sygehus Sønderjylland - Værdi

Lars  Dalgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 39 83.

Aethon TUG på sygehus.

Aethon TUG på Sygehus Sønderjylland - Værdi

For at beregne et TUG-projekts rentabilitet anvendes blev der beregnet en Business case for projektet. Udgiftssiden består af engangsomkostninger, såsom TUG, vogne og installationsomkostninger, og dels en periodisk omkostning i form af løbende vedligehold. Omkostningsminimeringen i et TUG-projekt består af den besparelse, der opnås i form af det arbejde, personalet ikke længere skal gøre (transporterne), men som TUG overtager. Dvs. projektets omkostningsminimering består i besparelsen i udbetaling af løn, goder, sygefravær og uddannelse, som var nødvendigt for at kunne foretage transporterne. Generelt er projektets udgiftsside relativt let at opgøre, idet der kan udformes en bestykningsliste, og under anvendelse af listepriser kan de samlede udgifter beregnes. Omkostningsminimeringssiden er dog mere kompliceret, idet nøglen til bestemmelsen af den samlede omkostningsminimering ligger i en beregning af hvor meget arbejde, der kan frigøres ved anvendelsen af TUG.

Der blev lavet to Business case beregninger for anvendelsen af TUG hos SHS til blodprøvetagning. I det første tilfælde anvendes der 1 TUG til at servicere prøvetagningen for FAM alene. I det andet tilfælde anvendes der 2 TUG’s til at servicere alle afdelinger (inkl. FAM).

I begge beregninger viste det sig, at projekterne havde en positiv nutidsværdi af en væsentlig størrelse, hvilket viste, at en investering er rentabel. Investeringerne er således betalt tilbage efter ca. 2,5 år. Det er dog vigtigt at understrege, at den samlede tidsbesparelse består af ”mange bække små”, og dermed kan den samlede tidsbesparelsen måske ikke reelt udnyttes.

Det kan tilføjes, at beslutninger om køb af AGV’ere ofte foretages med en Return of Investment (ROI) på omkring 7 år. Dette skyldes dels, at AGV systemerne har en livscyklus på omkring 20 år, og at der er en række ikke-økonomisk kvantificerbare fordele ved at anvende AGV’ere.

Business casens resultater viser i særdeleshed sammenholdt med tilfredshedsanalyserne for personalet, at investeringen i TUG hos SHS ser ud til at være en rentabel investering, der bør frigøre personalet i et væsentligt omfang og skabe positive effekter såsom en mindskning af stress hos personalet.  Og dermed kan anvendelsen af TUG’s hos sygehuse være med til at understøtte de effektiviseringsaktiviteter, som mange sygehuse udfører i disse år.