Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer

Finn Zoëga

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 70.

Logistikken på byggepladsen, hvor elementer til Nordea byggeri bliver modtaget

Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer

4 Pixi-vejledninger i Byggelogistik

Den løbende styring af byggematerialer til og fra byggepladser, herunder affald og den efterfølgende styring på større byggepladser har vist sig at være en stor udfordring i forhold til at holde et højt effektivitets-niveau og undgå spild/svind i de fleste store bygge-projekter.

Målet med dette projekt er, at udvikle målrettede læringsværktøjer, der på en enkelt vis kan benyttes af medarbejdere i et byggeprojekt til at optimere og styre flowet af materialer fra bestilling, modtagelse, returnering og lagerstyring til produktion i byggeprocessen.

De 4 Pixi-vejledninger nævnt nedenfor er udvalgte eksempler på områder, der har været i fokus i dette projekt, men er på ingen måde dækkende for alle de områder, der kunne være relevante for vejledninger i bygge-logistikken. De skal derfor tjene som inspiration og ramme for udvikling og afprøvning af fremtidige Pixi-vejledninger, som branchen med fordel kan gøre brug af.

Der er udarbejdet drejebøger både for skriftlige Pixi-vejledninger og for udarbejdelse af video-vejledninger.
Se side med drejebøger.

Målgruppen for dette projekt er medarbejdere på byggepladsen og i projektadministrationen, der er involveret i styring og anvendelsen af byggematerialer, herunder tillige den enkelte håndværker, der som minimum skal have en forståelse for vigtigheden af og behovet for, at der er styr på de materialer, der skal indgå i et byggeri, og at disse er til rådighed på rette tid og sted i forhold til byggeprocessen for at sikre effektiviteten og overholdelsen af aftaler. Desuden medarbejdere og elever i undervisningen ved håndværksfagene.

Typen af værktøjer, der er udviklet relateret til byggelogistikken (eksempler, der kan bygges videre på), ligger indenfor følgende:

1) Eksempler på Pixi-vejledninger i byggelogistik dækkende bestilling og styring af byggematerialer/-lager ved byggepladser beregnet til læring ’på pladsen’, selvstudium og undervisningssituationer
 
2) I en af disse Pixi-vejledninger indbygges små videoklip, der kan aktiveres i forbindelse med gennemgangen af den enkelte vejledning.

Pixi-vejledninger til inspiration

De 4 vejledninger er gennemført sideløbende og i forlængelse af hinanden med deltagelse og sparring fra forskellige aktører i byggeriet, således med de udvalgte interesseområder:

 1. Pakkeleverancer – Leverandørstyrede pakkeløsninger.
  Udviklet sammen med Danske Byggecentre, Stark Aalborg og kunder.
 2. Lagerstyring af forbrugsvarer.
  Udviklet i samarbejde med DI Dansk Byggeri, Tekniq og Jen-Tek Ventilation ApS.
 3. Affaldslogistik – Logistikken ved renoveringer i byggeriet.
  Udviklet i samarbejde med Titan Nedbrydning A/S og DI Dansk Byggeri. Derudover afprøvning og høring i virksomhed indenfor bygningsnedbrydninger.
 4. Lokationsbaseret planlægning – Fra hoved- til produktionsplan.
  Udviklet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Bygningskonstruktør-uddannelsen, Niras A/S, og DI Dansk Byggeri.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø og Teknologisk Institut.

Indsatsen medfinansieres af Grundejernes Investeringsfond .

Resultater og læringsværktøjer foreligger medio 2021.