Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer

Betina Bihlet

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 53.

Logistikken på byggepladsen, hvor elementer til Nordea byggeri bliver modtaget

Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer

Byggelogistik: Fire PIXI-vejledninger til effektiv styring og håndtering af byggematerialer

Et højt effektivitetsniveau, større flow og mindre spild og svind – i projektet beskæftiger vi os med optimering af den løbende styring af byggeprojekter, som kan udfordre alle i byggebranchen. Materialer skal være til rådighed på rette tid og sted, og indsatsen beskæftiger sig derfor med netop dette. Resultatet er målrettede læringsværktøjer, fire PIXI-vejledninger, som er enkle og forståelige for alle i byggebranchen. Målet er bl.a., at flowet af materialer optimeres - fra bestilling, modtagelse, transport, returnering og lagerstyring til produktion i byggeprocessen.

De fire PIXI'er

På baggrund af projektets fire fokusområder, er der udarbejdet fire PIXI-vejledninger i byggelogistik, som dækker bestilling og styring af materialer og lager. Målet er, at PIXI'erne skal benyttes til læring direkte på byggepladsen, til selvstudium og i undervisning, men også spille en vigtig rolle som inspiration og ramme for udvikling af fremtidige PIXI-vejledninger til brug i branchen. Derfor er der tillige udviklet en drejebog for yderligere værktøjsbaseret udvikling af interessenter i branchen.Vejledningerne er gennemført og udviklet i forlængelse af hinanden med sparring fra forskellige aktører og interessenter i byggeriet.

De fire PIXI-vejledninger beskæftiger sig med hvert sit indsatsområde, som er følgende:

 1. Pakkeleverancer – Leverandørstyrede pakkeløsninger.
  Udviklet sammen med Danske Byggecentre, Stark Aalborg og kunder.
 2. Lagerstyring af forbrugsvarer.
  Udviklet i samarbejde med DI Dansk Byggeri, Tekniq og Jen-Tek Ventilation ApS.
 3. Affaldslogistik – Logistikken ved renoveringer i byggeriet.
  Udviklet i samarbejde med Titan Nedbrydning A/S og DI Dansk Byggeri. Derudover afprøvning og høring i virksomhed indenfor bygningsnedbrydninger.
 4. Lokationsbaseret planlægning – Fra hoved- til produktionsplan.
  Udviklet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Bygningskonstruktør-uddannelsen, Niras A/S, og DI Dansk Byggeri.

Målgruppe

PIXI-vejledningerne henvender sig til en bred målgruppe indenfor byggeriet, som alle bør have en forståelse for styring og anvendelse af materialer samt vigtigheden af materialestyring til at sikre effektivitet. Vejledningerne skal være til gavn og inspiration for alle involveret i byggeriets forsyningskæder fra planlægning til udførelse, inkluderende byggeledelse, rådgivere, håndværkere, byggesjak, leverandører og operatører i transport-erhvervet.

Projektet udføres i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø og Teknologisk Institut.

Indsatsen medfinansieres af Grundejernes Investeringsfond.

Resultater og læringsværktøjer foreligger medio 2021.