Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer - PIXI-Vejledninger

Lars  Germann

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 00.

Logistikken på byggepladsen, hvor elementer til Nordea byggeri bliver modtaget

Byggelogistik: Effektiv styring og håndtering af byggematerialer - PIXI-Vejledninger

Teknologisk Institut har i samarbejde med AAU Build og byggeparter udviklet fire eksempler på PIXI-Vejledninger i A5-format og en videofilm.

De er planlagt som undervisningsmateriale, og som fælles videngrundlag for at gennemføre en givet logistik mere effektivt.

Her kan du se de 4 PIXI-Vejledninger, samt en video:

De fire eksempler på PIXI-Vejledninger repræsenterer forskellige steder i leverancekæden og er målrettet udvalgte opgaver for forskellige aktører. Der er behov for, at disse fire eksempler suppleres med andre, så man på sigt får dækket hele leverance- og samarbejdskæden med PIXI-Vejledninger. I modsætning til en fælles branchevejledning (anvisning) er en PIXI-Vejledning en kortere vejledning, som alene formidler samarbejder i en afgrænset del af logistikprocessen, og som er rigt illustreret med billeder og illustrationer. De kan samtidig være suppleret med videofilm til uddybning og forklaring af dele af vejledningen.

Pakkeleverancer beskriver byggecentres plukning af bestilte byggevarer fra lageret, som indgår i en samlet pakke, der leveres direkte på indbygningsstedet, og som indeholder de byggevarer, som den aktuelle håndværker skal bruge i sit arbejde. Den indeholder også mærkning af pak-keleverancen, transporten til byggepladsen og levering med kran direkte i bygningen, hvor den skal bruges. I PIXI-Vejledningen beskrives også samarbejdet mellem byggecentret og håndværkerne, og hvordan leverancen planlægges, dokumenteres og udvikles i en løbende forbedring. Den er udviklet i samarbejde med Danske Byggecentre, Stark Aalborg og kunder.

Lagerstyring af forbrugsvarer beskriver indretning af lager med materialemodtagelse, lageropgørelse, materialeforbrug og registrering, og den følger KABAN-princippet og kan understøttes digitalt. Den er målrettet lagre på byggepladsen ol., som almindeligvis anvendes i forbindelse med monteringsarbejde, installationer ol. i større byggeprojekter og tilbudsarbejder. I PIXI-Vejledningen beskrives også samarbejdet mellem leverandøren og installatøren, og hvordan lagerstyringen planlægges, dokumenteres og udvikles i en løbende forbedring. Den er udviklet i samarbejde med DI Byggeri, Tekniq og Jen-Tek Ventilation ApS.

Lokationsplan beskriver tidsstyring af aktiviteter på forskellige lokaliteter på bygningen gennemført i et samarbejde mellem byggeledelse og byggesjak. Den følger principperne for processtyring i LEAN, LAST PLANNER og CYKLOGRAM, og den indgår i aftaler og realisering af hoved-, arbejds-, periode-, uge- og dagsplaner. I PIXI-Vejledningen beskrives også samarbejdet mellem rådgiver, entreprenør, håndværker og leverandører, og hvordan lokationsplanen planlægges, realiseres og udvikles i en løbende forbedring. Den er udviklet i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Niras A/S, og DI Byggeri.

Affaldslogistik også kaldet returlogistik beskriver nedrivning og sortering af byggematerialer fra renovering og håndtering af emballage, og hvordan de kan løftes i affaldshierarkiet fra bortskaffelse, genanvendelse og ny genbrug til affaldsforebyggelse. Bedre affaldslogistik bidrager til bedre genanvendelse og livscyklusøkonomi i byggeriet. I PIXI-Vejledningen beskrives samarbejdet mellem entreprenører og nedbrydere om byggepladsens indretning, opbevaring af affald, oparbejdning, styring af data og ledelse. Den er udviklet i samarbejde med Titan Nedbrydning A/S og DI Byggeri og høring i virksomhed for bygningsnedbrydninger.