EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi for meteorologi - del 2

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi for meteorologi - del 2

MeteoMet2 - metrologi for væsentlige klimaparametre (2014)

Langsigtede, uforstyrrede og kvalitetssikrede klimaobservationer af forholdene på landjorden, i atmosfæren og havene er af afgørende betydning for alle samfund og deres økonomier, idet stort set alle regioner i verden i højere og højere grad bliver påvirket af de tiltagende klimaforandringer. Observationer af tilpas høj kvalitet er kun mulige, hvis målingerne af de pågældende klimaparametre er baserede på sporbarhed til SI systemet på en pålidelig måde.

Fremgangsmåde
Dette projekt fokuserer på sporbarheden af klimaparametre såsom luftfugtighed i atmosfæren, havenes temperatur og saltholdighed, permafrost temperatur og lufttemperatur etc.
Teknologisk Instituts arbejde fokuserer på at afdække, hvilke andre klimaparametre, der påvirker målingen af lufttemperatur ved jordoverfladen. Helt specifikt er Teknologisk Instituts arbejde koncentreret om afdækning af nedbørs (regn, sne og is) påvirkning af målinger af lufttemperaturen med såkaldte AWS’s (Automatic weather stations).

Mål
Forbedring af kalibreringsprocedurer og måleteknikker, karakterisering af sensorer og instrumenter samt forbedring af den måde de anvendes på i felten, vil alt sammen forbedre kvaliteten af de data, der ligger til grund for de beslutninger, der træffes vedrørende klimaet.

Deltagere
DTI, INRIM (Italien), CEM (Spanien), ÈMI (Tjekkiet), CSIC (Spanien), IMBIH (Bosnien-Hercegovina), PTB (Tyskland), TUBITAK (Tyrkiet), VSL (Holland), SHOM (Frankrig), BEV (¨strig), CETIAT (Frankrig), CNAM (Frankrig), NPL (UK), SMD (Belgien), UL (Slovenien), VTT (Finland), UPC (Spanien)

MeteoMet www reference

Logo Metology for Meteorology