EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi til måling af vand i materialer

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi til måling af vand i materialer

Logo METEFNET

I Danmark udgør energiforbruget til tørreprocesser over 17% af industriens totale energiforbrug. Aktive stoffer i lægemidler, polymerer, fødevarer, biomasse og mange andre faste materialer påvirkes af vandindholdet i forbindelse med fremstillingsprocessen.

Problemstillinger i forbindelse med måling af materialefugt
Fejl og inkonsekvens i forbindelse med måling og styring af materialefugten er skyld i nedsat fremstillingstid, øget spild, nedsat holdbarhed af f.eks. fødevarer, forøget energiforbrug ved tørring og forøget emission af partikler i forbindelse med forbrænding af biomasse.

Der er p.t. over 1.300 nationale og internationale standarder i brug, fordi de eksisterende måle- og kalibreringsmetoder er materialeafhængige. Materialefugt er vanskeligt at måle, og måleusikkerheden er ofte væsentlig, men den korrekte usikkerhed er i mange tilfælde ukendt.

Fremgangsmåde

  • WP1: Realisering af SI enheden – udvikling af nye primære normaler
  • WP2: Sporbarhed og dissemination – udvikling af nye transfernormaler
  • WP3: Metrologisk underbygning af vandindhold – modellering og usikkerheder

Formål
Projektet sigter mod, at man - ved at fokusere på at få fjernet inkonsistenser i måle- og kalibreringsmetoder - bevæger sig radikalt væk fra metrologi, baseret på standarder og hen imod forbedret sporbarhed til materialefugtmåling i industrien. I projektet udvikles nye effektive metoder til realisation af SI-enhederne for materialefugt, og der etableres en europæisk metrologisk infrastruktur. Teknologisk Institut bidrager bl.a. med at udvikle en ny primær kalibreringsstandard for materialefugt.

Deltagere
I EMRP-projektet "METefnet" deltager Teknologisk Institut/Danmark, MIKES/Finland (koordinator), NPL/England, Tartu Universitet/Estland, CETIAT/Frankrig, BRML/Rumænien, CMI/Tjekkiet, UME/Tyrkiet og UL/Slovenien.

Danske virksomheder og organisationer støtter op
En række danske virksomheder og organisationer har støttet op omkring projektansøgningen: GEA Process Engineering, Kerry Ingredients and Flavours, Landbrug & Fødevarer, Source Technology og Trescal A/S.

Vil du vide mere?

Se projektets hjemmeside her