EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi for bedre medicindosering

Torben  Vonsild

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 76.

EMPIR, EMRP og EURAMET - Metrologi for bedre medicindosering

Logo: Kanyle med MEDD


Metrologi for forbedret medicinering (2011)

Måleusikkerheden er stor ved medicinering af flydende medicin. Problemer med infusionspumpen er den næst-
hyppigst citerede, apparat-relaterede årsag til indlagte patienters varige mén, koma eller endog død. I forbindelse med infusion til for tidligt fødte er flowet så lavt,
at doseringsudsikkerheden i nogle tilfælde stiger til over 100%.

Fremgangsmåde

Følgende fire referencelaboratorier med forskellig fremgangsmåde bliver etableret i Europa:

  • Gravimetrisk måling (Teknologisk Institut)
  • Gravimetrisk måling (EJDP)
  • Thermisk ekspansion (VSL)
  • Volumetrisk måling (IPQ)

Teknologisk Institut og EJDP etablerer to dynamiske facitliteter i Europa til måling af f.eks. indsvingningsforløb, flowstabilitet og måling af pulseringsafhængigheden på forskellige flowmetre.
Derudover foretages undersøgelser af flowmålere og infusionspumper under forskellige installationsforhold f.eks. multiinfusion med op til 12 parallelle infusionspumper.
VSL samarbejder med Teknologisk institut om udvikling af nye flowmålingsprincipper til mikro- og nanoflow, hvor målet er at konstruere et udvalgt princip.
Endelig åbner projektet op for fremtidig innovation inden for mobile og implanterede medicindispensere.

Formål

Vores mål er at forbedre måleusikkerheden ved medicinering af flydende medicin, der leveres i flowområdet 150 µl/min. (mikroflow) til 1 nl/min. (nanoflow).

Vil du vide mere

Projektets hjemmeside

Mikroflow kalibrering

Kursus i mikroflow


     Billede MEDD

Deltagere 

DTI, VSL/ Holland, CETIAT/ Frankrig, CMI/ Tjekkiet, EJDP/ Schweiz, IPQ/ Portugal, TUBITAK/ Tyrkiet