Affald og ressourcer

Sofie Kastbjerg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 69.

Affaldssortering

Affald og ressourcer

På Teknologisk Institut ser vi affald som en ressource, der kan genbruges eller genanvendes igen og igen. Vores mål er at skabe værdi for virksomheder og kommuner/affaldsselskaber ved at affald anvendes som værdifulde ressourcer på niveau med jomfruelige materialer. Denne omstilling kræver nogle gange ekspertise udefra og her kan Teknologisk Institut hjælpe. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde værdiskabende innovative og miljøvenlige løsninger.

Vi arbejder primært med følgende affaldsfraktioner:

Affald - Bokse - Grafik

Vi arbejder bredt inden for affalds-og ressourceområdet og hjælper virksomheder og kommuner/affaldsselskaber med at vurdere og undersøge deres ressourcer og udarbejder gerne konkrete forslag til behandlings-og/eller afsætningsmuligheder.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Alt fra kortvarige rådgivningsforløb og test til komplette forløb, hvor vi gerne indgår i udviklingsprojekter med sortering og oparbejdning af forskellige affaldsfraktioner
 • Konkrete bud på løsninger eller teknisk sparring vedr. nye teknologier til oprensning, sortering og oparbejdning af affald mht. øget værdiudnyttelse
 • Rådgivning vedrørende indendørs- og udendørs opsamlingsmateriel til forskellige affaldstyper
 • Kortlægning af spildfraktioner og værdistrømme i restprodukter, herunder gennemførelse af analyser af indsamlet husholdningsaffald og industrielle restprodukter
 • Vurdering og rådgivning om de bedst mulige behandlings- og afsætningsmuligheder inden for papir, pap, plast, metal, træ, glas, WEEE, shredder affald, urban mining, samt udnyttelse af ressourcer i organisk affald, fx ved produktion af insekter og biogas
 • Test og vurdering af bioposer/bionedbrydelige plastposer
 • Rådgivning vedr. design af produkter set ud fra et genanvendelsessynspunkt: Hvordan sikres at designet passer til oparbejdning i de genanvendelsesanlæg der findes i dag?
 • Kursusvirksomhed inden for gummi
 • ETV-  ydelser (Environmental Technology Verification) hvor performance af en affaldsteknologi kan testes og der kan opnås et certifikat der gælder i alle EU-lande

Hvordan vi arbejder

Konsultationer og Rådgivning: Vi tilbyder individuelle løsninger til virksomheder og kommuner. Vi bemander opgaver og projekter med de rette kompetencer i tværgående samarbejder.

Projektsamarbejde: Vi arbejder med projektansøgninger, forskningsprojekter med virksomheder, universiteter og andre aktører ved at søge bevillinger til udvikling af nye ideer og løsninger, f. eks. Innovationsfonden og Miljøstyrelsen (MUDP).

Læs mere på vores nyhedsbrev: Affald og Ressourcer

Vores projekter og cases

Affald og Ressourcer 

 • ETV certificering af ECOGI

Biogas

Insekter                 

Se mere om ETV her: