Bygningsskader og tilstand - Murværksskader og -tilstand

Toke Rask Frandsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 10 53.

Betonskader

Bygningsskader og tilstand - Murværksskader og -tilstand

Et solidt kendskab til bygningens eller bygningsdeles tilstand er en forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger omkring vedligehold, ændret anvendelse eller renovering, herunder energirenovering.

Uanset om der er aktuelle skader eller ej, er systematiske forundersøgelser et vigtigt redskab, som sikrer, at de planlagte tiltag er økonomisk, energimæssigt, fugtteknisk og holdbarhedsmæssigt optimale.

Det er vigtigt at foretage en helhedsvurdering, som inddrager konstruktioner, bevaringsværdighed, eventuelle skader, materialekvaliteter og den aktuelle slitage og forventede restlevetid.

Teknologisk Institut har omfattende viden om anvendte materialer i dag og op til flere århundreder tilbage i Danmark, og om dansk byggeskik i gennem tiderne. Instituttet har desuden udviklet vejledninger i systematiske forundersøgelser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med:

  • Tilstands- og energivurdering af facader, herunder beton, murværk og lette facader/vinduer.
  • Helhedsrådgivning om valg af vedligehold, renoverings- og energirenoveringsløsninger, under hensyn til materialer, konstruktioner og arkitektur
  • Forundersøgelser af ældre murværks styrke, etablering af projekteringsgrundlag
  • Laboratorie undersøgelser af byggematerialer, deres egenskaber og restlevetider
  • Kortlægning af fugtforhold i materialer og konstruktioner samt vurdering af mikrobiologisk vækst, fx råd/trænedbrydende svamp, skimmelsvamp og ægte hussvamp.
  • Rådgivning om mulighed for genanvendelse af nedrevne dele, i forbindelse med renovering
  • Vurdering af materialers holdbarhed ved ændret eksponering / anvendelse