Bygningsskader og tilstand - Vedligehold og kontrol af altaner

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

Altan

Bygningsskader og tilstand - Vedligehold og kontrol af altaner

Som bygningsejer er det vigtigt at sørge for at altaner og altangange er sikre at færdes på. Gamle konstruktioner – herunder altaner og altangange – som er opført i 1960’erne og før, er særligt vigtige at kontrollere, da der dengang ikke var samme fokus på holdbarhed som der er i dag.

Det betyder, at selvom konstruktionen var i orden da den blev opført, så kan beton, armering eller murværk være så nedbrudt, at konstruktionernes levetid i princippet er opbrugt. Konsekvenserne heraf kan i værste fald være brud eller kollaps af konstruktionerne.

På Teknologisk Institut anbefaler vi, at bygningsejere løbende sørger for at vedligeholde altaner og jævnligt får dem kontrolleret som en fast del af vedligehold af ejendommen. Det er bygningsejers ansvar, at altaner og altangange er sikre at færdes på. Teknologisk Institut har for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejdet en vejledning i identifikation, vedligehold og reparation.

Hent vejledningen via dette link:  

Udkragede altaner med udliggerjern - Har du én?.

Det er endvidere vigtigt, at kontrollen bliver foretaget af fagfolk, da det er en kompleks opgave at vurdere en konstruktions tilstand og restlevetid og fordi skader i en konstruktion ikke altid er synlige.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • At udføre tilstandsundersøgelse af altaner og altangange
  • Afdække akut behov for midlertidig understøtning
  • Vurdere bæreevnen og restlevetid
  • Vurdere armeringens og betonens tilstand
  • Vurdere murværkets tilstand og styrke
  • Foretage prøvebelastning der viser konstruktionens bæreevne – dette kan også være relevant for nyere altaner som er under mistanke for at være fejlkonstrueret