Insekter - Produktion og projekter

Jonas Lembcke Andersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 26.

Insekter - Produktion

Insekter - Produktion og projekter

Produktion

Produktion af insekter er et nyt felt inden for husdyrsproduktion, og er et område der har udviklet sig meget i løbet af de sidste år.

Med omkring 2 millioner spiselige insekt-arter i verden spænder ordet ”insektproduktion” meget bredt, da insekter er meget forskellige og ligeledes er metoderne til opdræt forskellige fra art til art. Hos Teknologisk Institut fokuserer vi primært på to arter af insekter: Hermetia illucens (Den sorte soldater flue) samt skyggebillen – Tenebrio molitor (den almindelige melorm).

Vi arbejder med at optimere forskellige områder af insektproduktionen for derigennem at sikre en stabil produktion med et højt udbytte. Nogle af de biologiske parametre vi kigger på, er bedre forståelse af insekternes helbred i en produktion, deres ernæringsmæssige behov, et øget indblik i de vigtige parametre for reproduktion, og fysiske parametre som temperatur og luftfugtighed.

I dag foregår meget af insektproduktionen manuelt, hvorved det bliver arbejdsintensiv og dermed også en bekostelig proces. Ved i højere grad at anvende maskiner og anden automation, vil den manuelle arbejdsbyrde mindskes, og priserne kan blive konkurrencedygtige med anden animalsk protein.

Teknologisk Institut tilbyder blandt andet:

  • CO2 og andre gas-målinger
  • Varme- og luftflows-modellering
  • Produktionstjek – ’on-site’
  • Undersøgelse af ressourcer (fx spildstrømme) som substrat til insektproduktion
  • Afklaring af lovgivning og myndighedskrav (foder, fødevarer, nonfood)

Projekter

Vi laver både mindre InnoBooster projekter med enkelte virksomheder støttet af innovationsfonden samt større projekter, som ofte har flere deltagende virksomheder.

Nogle af vores større projekter er nævnt herunder.

 

Wice4Soil (2019-2021)

Wice4Soil (Waste Insects and Circular Economy for soil improvement) vil drifte et biokonverteringspilotanlæg af mad- og køkkenaffald (bio-pulp) til Black Soldier Fly larve (BSFL) biomasse og BSFL-gødning. Kvaliteten og sikkerheden af BSFL-biomassen og -gødningen vil blive undersøgt. Anvendeligheden af BSFL-gødningen som økologisk nærringsmedie vil blive kortlagt. BSFL-biokonvertering af biopulp vil øge ressourceudnyttelsen og forventes i fremtiden at kunne udgøre ca. 10% af foder til mink i Danmark. Dette forventes at kunne genere en årlig omsætning på >200 mio. kr. i hele værdikæden.

Støttet af Miljøstyrelsen (MUDP)

Insekt: Hermetia illucens (sort soldaterflue)

 

inVALUABLE (2017-2019)

(Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy) vil skabe en bæredygtig og ressource-effektiv produktion af den almindelige melorm, som ny animalsk proteinkilde. inVALUABLE udføres af 10 partnere, som omfatter en bred vifte af eksperter og entreprenører, der sammen kan medvirke til at omsætte resultaterne til nye ydelser og produkter, samt forbedre hele insekt-værdikæden.

Støttet af: Innovationsfoden Danmark

Insekt(er): Tenebrio molitor (Almindelig melorm)

 

SUSMEAL (2015-2018)

(Sustainable Mealworm Production for Feed and Food) fokusere på at optimere en low-cost-foderblanding til den lille melorm baseret på organiske rest- og spildprodukter. Biomasseudbyttet samt protein- og fedtsyreindholdet af de høstfærdige larver er succeskriterier for foderblandingen.

Støttet af: EUROSTAR

Insekt(er): Alphitobius diaperinus (buffalo / lille melorm)

 

VALIN (2015-2017)

(VALorisering af organiske sidestrømme gennem biokonvertering med INsekter) var det første store projekt med fokus på udvikling af foder til den almindelige melorm. Biokonverteringspotentialet af de forskellige foderblandinger bestemmes igennem bl.a. biomasseoutput og næringsværdien af de producerede melorm. En Cost-benefit-analyse af biokonvertering på et udvalg af Adivals (ScrapTrans) foderkomponenter og foderblandinger vil undersøges.

Støttet af: GUDP

Insekt(er): Tenebrio molitor (almindelig melorm)

 

WICE (2016-2017)

(Waste, Insects and Circular Economy) vil belyse det teknologiske og økonomiske potentiale ved at lade insekter (fluelarver) konvertere kildesorteret, organisk husholdningsaffald og efterfølgende anvende den producerede insektbiomasse som foder til mink.

Støttet af: MUDP

Insekt(er): Hermetia illucens (sort soldaterflue)

 

Se mere