Klimaskærm og vinduer - Lette facader

Morten Jul Lægaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 32.

Lette facader

Klimaskærm og vinduer - Lette facader

Er der noget galt med facaden?

 • Er der problemer med trækgener
 • Er der problemer med vandindtrængning
 • Er der svigt ved funktionen af indbyggede vinduer og døre i facaden
 • Er der svigt ved montagen af facadeelementerne
 • Er man i tvivl om at facaden lever op til den lovede ydelse
 • Performer den dynamiske facade

Når man i dag opfører facader/klimaskærme i glas- og vindueselementer, er der mange komplicerede samlinger og komponenter, der skal spille sammen, hvilket en gang imellem kan være yderst vanskeligt at udføre i praksis.

Derfor står bygherrer og facadeentreprenørerne ofte over for problemer som trækgener og vandindtrængning i og ved facaderne, som man ikke umiddelbart kan finde årsagen til. Et andet element kan være udfordringer med den dynamiske facades funktionalitet.

I stedet for at bygherre, leverandør eller montør forsøgsvis foretager udbedringer, uden at kende den præcise årsag til svigtene i facaderne, eller inden man begynder at køre lange dyre og opslidende retssager, kan Teknologisk Institut tilbyde, med kort varsel, at foretage en besigtigelse/undersøgelse af facaden og dets elementer, og fremkomme med en vurdering af årsagen til observeret svigt.

Teknologisk Institut arbejder uvildigt og uafhængigt af særinteresser. Vi har gennem mange år opbygget stor erfaring og kompetence i at undersøge store som små facader i mange forskellige typer af konstruktioner, og finder såvel lokale- som generelle svigt ved facaderne og montagen samt funktionaliteten heraf. Undersøgelserne indledes som regel med en grundig gennemgang af tegninger og facaderne og alt efter typen af svigt tilpasses den tekniske undersøgelse, så årsagen til de observerede gener findes.

Undersøgelserne afsluttes med en rapport med vores observationer, vurdering og løsningsforslag.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Undersøge og vurdere om facaderne lever op til de ydelser der er lovet
 • Undersøge og vurdere om facaderne lever op til den funktionsdygtighed, som man kan forvente af de forskellige typer, og fremkomme med evt. løsningsforslag
 • Undersøge og vurdere om facaderne lever op til forventet lufttæthed, og fremkomme med evt. løsningsforslag
 • Undersøge hvor og hvordan vandet trænger ind og komme med evt. løsningsforslag
 • Undersøge og vurdere om der er fejl og mangler ved montagen af facaden og komme med evt. løsningsforslag
 • Komme med en uvildig vurdering af om facaderne lever op til aftaler