Klimaskærm og vinduer - Vurdering af opbrudsmærker ved indbrud - besigtigelse når skaden er sket

Mads Borregaard Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 41.

Indbrudssikring

Klimaskærm og vinduer - Vurdering af opbrudsmærker ved indbrud - besigtigelse når skaden er sket

Når uheldet er ude, og der har været indbrud, har indstigningsstedet som oftest været gennem et vindue eller en dør. I mange tilfælde kan det være vanskeligt at vurdere, om årsagen til de synlige opbrudsmærker har haft en opbrydende effekt, når vindue eller dør har været korrekt lukket og aflåst.

I de situationer hvor der kan være tvivl om, hvorvidt årsagen til opbrudsmærkerne kan have haft en opbrydende effekt, eller i tilfælde af, at der slet ingen opbrudsmærker er, kan Teknologisk Institut bistå med en uvildig undersøgelse på åstedet.

Teknologisk Institut har gennem mange år arbejdet med produktkontrol og prøvninger af vinduer samt delkomponenter hertil, og kender derfor alle detaljerne på vinduer og døre i alle materialegrupper. Vi har derfor stor erfaring og viden på området med at vurdere opbrudsmærker.

Vi er uvildige, og vores vurderinger bygger udelukkende på egne observationer og erfaringer. Vi foretager en grundig visuel gennemgang med opmålinger og registreringer af relevante mærker og forhold, der kan have indflydelse på, om et vindue eller en dør kan være brudt op. Efter opmåling og registrering foretages der fysisk forsøg med at bryde vinduet op ved anvendelse af værktøj af samme type, som man ud fra mærkerne har vurderet, kan være anvendt ved indbruddet. Opbrydningsforsøget må ikke give anledning til yderligere mærker på materialerne. Der tages fotodokumentation som indgår i rapporten, som også indeholder vore observationer og vurdering af, om årsagen til mærkerne kan have haft en opbrydende effekt på elementerne.

Risikovurdering og forebyggelse af indbrud
Teknologisk Institut kan bidrage med hjælp til risikovurdering og forebyggelse af indbrud samt en gennemgang og analyse af en bolig bl.a. efter CEN/TS 14383-3 Forebyggelse af kriminalitet – By- og bygningsplanlægning – Del 3: Boliger

I boligområder, med enten individuelle boliger og / eller boligblokke, er formålet ikke kun at beskytte ejendomme mod indbrud, men også at forhindre adgang af uønskede gæster, ulovlig tilegnelse af området, forringelse af miljøet og at bekæmpe frygten for kriminalitet.
Udformningen af det bebyggede område kan påvirke individuelle opfattelser af frygten for kriminalitet og skabe tryghed. Det kan f.eks. være mørke passager og slidte områder, hvor opfattelsen af kriminalitet, ofte overskrider virkeligheden. Frygten for kriminalitet, uanset om den er berettiget eller ej, skal tages med i overvejelserne og designet af området.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Vurdere om det er muligt at åbne vinduer eller døre uden at afsætte mærker.
  • Vurdere om årsagen til opbrudsmærker kan have haft en opbrydende effekt.
  • Vurdere om vinduet eller døren kan eller ikke kan brydes op ud fra de skader, der er påført.
  • Vurdere om det er skader af ældre dato.
  • Eftervise om det er muligt at bryde ind uden at lave yderligere skade.