Lagring af våd biomasse

Søren Ugilt Larsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 33 17.

Våd biomasse

Lagring af våd biomasse

Anvendelse af biomasse til forskellige formål kræver ofte lagring af biomassen i en vis periode, f.eks. fra høst af plantebiomassen til den videre processering. Ofte er vandindholdet i biomassen så højt, at der vil kunne ske biologisk aktivitet, og så kan der være brug for at tage forholdsregler i forbindelse med lagringen. I nogle tilfælde kan det være relevant med tørring af biomassen ned til et vandindhold, hvor biomassen er lagerstabil. I andre tilfælde er det mere oplagt at lade biomassen forblive våd og lagre den våde biomasse, f.eks. ved ensilering (anaerob lagring) eller ved kompostering (aerob lagring).

Hvordan våd biomasse lagres mest hensigtsmæssigt afhænger både af biomassetypen, og hvad biomassen skal anvendes til. I nogle tilfælde kan lagringen også have funktion som forbehandling, f.eks. kan sam-ensilering af halm og grøn biomasse øge halmens metanpotentiale til fordel for efterfølgende anvendelse til biogasproduktion. Ligeledes kan kompostering forbedre biomassens kvalitet som jordforbedringsmiddel. Kvalitetsændringerne skal dog holdes op imod lagertabet under lagringen.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Teknologisk Institut arbejder med forskning og udvikling indenfor lagring af biomasse, og vi kan hjælpe med at optimere lagringen af forskellige typer biomasse. Ydelserne kan bl.a. omfatte følgende:

 • Rådgivning vedr. lagring af forskellige typer biomasse
 • Planlægning og gennemførelse af lagringsforsøg, f.eks. ensileringsforsøg i lab-skala (typisk under 1 kg biomasse) og i pilot-skala (typisk 800-1.500 kg biomasse i 3,3 m høje siloer på 2,6 m3)
 • Måling af massetab, energitab og saftafløb under ensilering af biomasse
 • Analyser af biomassens kvalitet både før, under og efter lagringen, f.eks. måling af metanpotentiale eller proteinindhold

Cases

 • Ensilering af grøn pilebiomasse til foder. I Innoboosterprojekt med Ny Vraa Bioenergy. Bl.a. måling af pH, amino-N, flygtige syrer og alkohol i ensilage fra forskellige høsttidspunkter.
 • Ensilering af hele eller knuste roer. Bl.a. måling af kvalitetsændringer og saftafløb samt beskrivelse af kvalitetsforskelle ned gennem siloen.
 • Ensilering af græsfiber efter ekstraktion af proteinjuice. I projektet BioValue SPIR. Bl.a. måling af saftafløb og lagertab, analyse af metanpotentiale, analyse af flygtige syrer, aminosyrer og protein.
 • Sam-ensilering af halm+roetop eller halm+efterafgrøde. I projekterne BioValue SPIR og Flexible CHP. Bl.a. analyse af metanpotentiale i frisk og ensileret biomasse.
 • Ensilering af alger. I projekterne MacroFuels og MacroCascade. Bl.a. analyse af ensilering som forbehandlingsmetode forud for produktion af biobrændstof og som metode til konservering af højværdiprodukter.
 • Lagring af pil og poppel som helskud. I projekt med SEGES. Bl.a. måling af lagertab og ændring i vandindhold under lagring.
 • Kompostering af pileflis til jordforbedringsmiddel. I projekt med Økologisk Landsforening. Bl.a. måling af kvalitetsændringer under komposteringsprocessen.

Relaterede ydelser