Luftforurening i arbejdsmiljøet - Partikelemission

Naja Villadsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 17 43.

Brændeovn

Luftforurening i arbejdsmiljøet - Partikelemission

Partikelemission kan stamme fra:

 • Brug af brændstof i transportsektoren eller i den maritime sektor.
 • Afbrænding af træ og træpiller i brændeovne/kedler
 • Afbrænding af affald eller biomasse
 • Forbrugerprodukter; fx levende lys, cigaretter og sprayprodukter

Nanopartikler (ultrafine partikler, UFP) dannes i de fleste forbrændingsprocesser, men de bidrager kun meget lidt til den samlede udledte partikelmasse (den traditionelle måleparameter). Til gengæld udgør nanopartiklerne oftest en antalsmæssig meget stor andel af det samlede partikelantal, og emissionsstandarder (for fx lastbiler og busser) indlemmer således i stigende grad antalsbaserede grænseværdier for partikelemissionen.

Teknologisk Institut har lang erfaring med partikelemissionsmålinger fra bl.a. brændeovne, skibe, tog, lastbiler, busser og entreprenørmaskiner, ligesom Instituttet til stadighed deltager i udviklingsprojekter inden for bl.a. udvikling af måleteknologi og emissionsbegrænsende teknologi. Se cases nedenfor. Teknologisk Institut er som uvildigt institut altid åben for nye samarbejdsmuligheder med henblik på at udvikle, teste og modne teknologier i samarbejde med virksomheder.

Vi har indgående erfaring med kontinuerte (realtid) masse- og antalsbaserede partikelmålinger og med fysisk/kemisk karakterisering af partikler opsamlet på filtre. Se mere om måleudstyr.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Måling af partikelemission fra:
  • Brændeovne, kedler og forbrændingsanlæg
  • Skibe, tog, lastbiler, busser og entreprenørmaskiner
  • Forbrugerprodukter, fx levende lys og sprayprodukter
 • Test og måling af effektivitet af emissionsbegrænsende teknologi, herunder partikelfiltre
 • Realtidsbestemmelse af partikelkoncentration og partikelstørrelse
 • Kontrolleret fortynding af røggas i forbindelse med måling.
 • Traditionelle røggasmålinger (fx CO, CO2, NOx og THC) fra brændeovne, kedler og motorer

Cases

Links