Test og validering af maskiner og teknologier - Digital Twin – visualiser overlap på aktuelle marker

Sheena Ricafranca Rasmussen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 84.

Marker

Test og validering af maskiner og teknologier - Digital Twin – visualiser overlap på aktuelle marker

Teknologisk Institut har gennem en årrække testet præcisionsteknologier til landbruget, og har nu udviklet et såkaldt Digital Twin værktøj til at simulere overlap ved forskellige arbejdsbredder, med og uden autostyring og med hhv. sektions eller dyseafluk m.m. på alle marker i Danmark.

 

Systemet bygger på en visualisering af markgrænser fra alle danske marker, og efter indtastning af arbejdsbredde, evt. autostyring og sektionsinddelinger beregnes den optimale placering af sprøjtespor/kørselsretning. Herefter visualiseres og beregnes den aktuelle marks overlap, og en eventuel opgradering af præcisionsteknologi kan ligeledes visualiseres, og der beregnes den eventuelle effekt på minimering af markens overlap ved implementering af teknologien.

Tager vi en mark og visualiserer overlap ved sprøjteopgaver uden brug af autostyring og kilestyring, så kan overlap opstå både i enderne, mellem sprøjtespor og ved kørsel i kiler.

Ved kørsel uden autostyring

Køres der uden autostyring er der regnet med 2 meter overlap i enderne op mod forager. Overlap mellem kørespor varierer meget, og der er regnet med et overlap på 0,5 meter mellem kørespor. Ved kørsel ind i kiler vil de fleste sprøjteførere manuelt lukke sektionerne ned, men i praksis er det ofte ikke muligt at nå dette på alle sektioner. I regneeksemplet er der forudsat at halvdelen af sprøjten lukkes ned ved kilekørsel. I figur 1 ses beregnet overlap uden autostyring.

Figur 1: Overlap uden brug af autostyring på ”normal” markeksempel – her er markens overlap beregnet til 7,4 %. Er sprøjteføreren istand til manuelt at lukke sprøjten ned på 6 sektioner reduceres overlap til 4,2 %.

Overlap uden brug af autostyring

Kørsel med autostyring og sektionsafluk

Ved autostyring og anvendelsen af en sprøjte med sektionsafluk på 12 sektioner fjernes overlap ved enderne op mod forager samt overlap mellem sprøjtesporene. Desuden vil kilekørsel automatisk sikre aflukning af de 12 sektionen. Dette ses i figur 2.

Figur 2: Overlap med autostyring og sektionsafluk på 12 sektioner. Her er markens overlap reduceret til 1,1 %.

Overlap med autostyring

Generelt ser vi en reduktion af overlap på bedriftniveau på 3-6 % ved anvendelse af autostyring og sektionsafluk. Men det afhænger meget af markstørrelsen og antallet af kiler på de enkelte marker. Fordelen med dette system er, at vi kan visualisere besparelsen på aktuelle marker og dermed besvare det spørgsmål, alle landmænd stiller – ”Kan det betale sig?”. Reduceres der f.eks. 5 % i overlap på en bedrift på 200 ha. svarer dette til 10 ha, der ikke længere skal behandles.

Ud over besparelser ved sprøjtning, er der også besparelser på f.eks. udsæd og gødskning ved at implementere autostyring, hvor graduering og minimering af overlap giver øget udbytte og sikrer mere ensartede afgrøder på marken.

Visualiseringsværktøjet er udviklet med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Visualisering og beregning af overlap på mark, bedrift eller regionsniveau
  • Visualisering af optimale placering af sprøjtespor
  • Hvor meget minimeres overlap ved udtagning af problemområder i marken