Design Thinking

Carsten Christiansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 30 24.

Her ser du design thinking-modellen double diamond.

Design Thinking

Der er en underskov af tilgange og værktøjer under design thinking-metoden til at understøtte en udviklingsproces - en proces, hvor omdrejningspunktet er den brugercentrerede tilgang til problem- og opgaveløsning. Via brugerindsigt søger design thinking at skabe mange og varierede ideer, visualisere mulige løsninger, få feedback fra potentielle brugere og lære med henblik på at udvikle videre, til den rette løsning er klar til lancering. Man skal ikke lade sig narre af, at metoden umiddelbart virker lineær. Man arbejder cyklisk og hopper frem og tilbage i en læringsproces, til det ønskede resultat er opnået. Målet er at tilføre størst mulig værdi til det udviklede og dermed opnå større træfsikkerhed i markedet.

Design thinking stammer fra studier tilbage i 1960'erne af, hvordan designere arbejdede, når de blev stillet over for nye opgaver. Arbejdsmetoden er derefter blevet tilpasset til gennemførsel af innovationsopgaver og adskiller sig i dag markant fra en designproces.

Double diamond-modellen
I design thinking er det vigtigt at forstå problemet, før man går i gang med at udvikle en løsning. Derudover er det afgørende at inddrage (potentielle) brugere og interessenter, der er med til at udvikle ideerne og styrke resultatet. Ideerne bliver løbende håndgribeliggjort i form af preto- og prototyper, som brugerne tester. Tværfaglig viden og inddragelse af eksperter er også vigtigt med henblik på at udvikle bedre og anderledes løsninger. Vi bruger ofte design thinking-modellen 'double diamond' i udviklingsprojekter som for eksempel Velfærdsfabrikken:

 • Discover. Denne fase handler om at undersøge, udforske og forstå med henblik på at identificere og kortlægge et problem, et brugerbehov eller en teknologisk muligheds omfang og karakter.
  • Du kan for eksempel arbejde med værktøjerne walking conversation, interessentanalyse, personas, udfordringskort, mindmap og kvalitative interview.
 • Define. Denne fase handler om at definere tydeligt og afgrænset det, man ønsker at løse. Du skal finde de behov, som giver mest gevinst, hvis de bliver løst. Design thinking har sin store styrke i de to indledende faser. Man går IKKE direkte fra problem til løsning, men undersøger grundigt, hvad problemet EGENTLIGT består af.
  • Du kan for eksempel arbejde med værktøjerne innovationsmatrix, LEGO® SERIOUS PLAY®, kategorisering af datamateriale (Clustering), brugerrejse, og aktantmodellen.
 • Develop. Denne fase indeholder blandt andet det mere traditionelle – at få nye ideer. Men nu ud fra den indsamlede viden, problemkonkretisering, fokusområde osv. Altså at få de rigtige ideer og teste dem, for derefter at udvælge dem med mest potentiale gennem relevante udvælgelsesmetoder.
  • Du kan for eksempel arbejde med værktøjerne prototype-test, brugertest, brainstorm-øvelser baseret på hv-spørgsmål, service blueprint, hurtige prototyper (rapid prototyping) og business model canvas.
 • Deliver. Denne fase handler om at evaluere, teste og få feedback på de mest realiserbare ideer med henblik på at tilpasse og klargøre konceptet, produktet eller servicen til endelig produktion og lancering.
  • Du kan for eksempel arbejde med værktøjerne pitch, brugertest, konkurrencer, changeboards og idéudvælgelse baseret på vægtede kriterier.

Som nævnt gennemgår man ikke processen fra a-z, men hopper frem og tilbage alt efter, hvad der fremmer ens mål. Under hver fase folder der sig en værktøjskasse af metoder ud, som du kan bruge som middel til at fremme dit mål. De ovenfor nævnte er inspiration, men der findes naturligvis mange flere muligheder.

Ideen kontra markedet
Innovation har klassisk set to sider: På den ene side idéen/opfindelsen/planen – det nye produkt i sig selv. På den anden side markedet. Med design thinking er det ikke længere den nye (teknologiske) løsning, som kommer først eller står alene. I stedet er det data og viden indsamlet via den brugercentrerede tilgang, prototypen og hjælpen udefra, der er med til at definere behovet eller problemets karakter. Denne tilgang gør, at du har afdækket markedets behov, før du udvikler, og dermed opnår større træfsikkerhed med dit nye koncept, produkt eller service.

80 procent af nye produkter er taget af markedet efter det første år. Måske kunne flere design thinking-processer bryde den kedelige statistik.

Larry Leifer fra Standford University, der tilbage i 1960’erne var en af ophavsmændene bag design thinking, fortæller i denne video, hvad det helt konkret går ud på (Hvis du bare vil frem til kernen, altså metoden, kan du med fordel springe 11 minutter og 15 sekunder ind i videoen).

„Design thinking is a human-centered approach to innovation that draws from the design’s
toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the requirements
for business success“ – Tim Brown, CEO i IDEO.

Vil du lære mere, afholder vi løbende kurser i design thinking. Læs mere og se kursusdatoer her.