Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Teknimrum

Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt

På Teknologisk institut er der opbygget og afprøvet et kombineret energianlæg bestående af solcelleanlæg, batterilager, varmepumper til brugsvand og til opvarmning af huset gennem gulvvarme.

Projektet er støttet af Elforsk, og deltagerne er - udover Teknologisk Institut - Lithium Balance, som har leveret batterier, og Nilan A/S, som har leveret varmepumpen.

Indpasning af yderligere vedvarende energi i elforsyningen kræver lagring og/eller fleksibelt elforbrug. Husholdningerne kan bidrage til både produktion og lagring af vedvarende energi, og til en vis fleksibilitet i el-behovet. På Teknologisk Institut har vi afprøvet ovennævnte system i et enfamiliehus, hvor solcelle-el kan lagres på batterier og varme-tanke gennem varmepumpe. Projektet skal blandt andet afprøve forskellige strategier for optimal lagring og muligheden for fleksibilitet i el-udvekslingen med nettet.

Mange solcelleejere vil gerne benytte al den producerede strøm selv, for at få fuldt økonomisk udbytte af deres anlæg, og derfor bliver flere og flere husstandsanlæg udført med batteri eller anden energilagring. Der vil oftest være tale om termisk lagring i buffertanke eller kemisk lagring i batterier. Solcelleanlæg med lager kan være med til, at private husholdninger kan udnytte mere vedvarende energi ved at kunne lagre energien og dermed være med til at udjævne el-behovet over døgnet; private prosumenter (der både producerer og forbruger elektricitet) kan således dels udnytte lagringsteknologien i egen snævre interesse, dels indgå som buffer i et større el-system, hvor det er med til at levere el i spidslastperioden – og samtidig undgå at nettet overbelastes med solcelle-strøm midt på dagen.