Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt - Varmepumper

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Teknimrum

Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt - Varmepumper

Ved valg af varmepumpe fra Nilan, var der mulighed for en lille 3 kW eller en større 6 kW jordvarmepumpe til rumopvarmning, fortrinsvis gulvvarme. Den lille ville være tilstrækkelig til at opvarme Energy-flex-huset, men den større model blev valgt af hensyn til at kunne trække så meget overskudsel ud fra solcelleanlægget som muligt, og så til gengæld kunne stoppe den i andre perioder.

Nilan fik i projektet testet en ny såkaldt ”Smart-grid-ready” (SG) styring, som gør, at varmepumpen kan styres af udefra kommende signaler – i dette tilfælde fra en internet-portal. Det lader sig herigennem gøre at tænde/ slukke varmepumpen i bestemte perioder, men det lykkedes ikke 100 % at lade disse perioder være bestemt af solcelle-produktionen eller vejrudsigten.

På grund af mange vanskeligheder med styringen af varmepumpen - herunder afbrydelser i Wi-fi-kommunikation – kunne en alternativ løsning være et relæ, der reagerer på batterispændingen, så varmepumpen køres op i temperatur, når batteriet er næsten fyldt op, og så varmepumpen kan afbrydes ved perioder med høj elpris.

Nilan vil derfor se på andre måder at kommunikere med deres ”smart grid ready” styring. Det ideelle ville være, hvis varmepumpens effekt kunne reguleres i takt med overskuddet af solenergi. Dette vil Nilan muligvis kunne ændre gennem en mere avanceret kommunikation med inverterens styring (vha. modbus).

Perspektiver for varmepumpen

En varmepumpe med tilhørende beholdere er en god mulighed for lagring af solcelle-el i énfamiliehuse – specielt til brugsvand, som der er lige stort behov for året rundt, men også til rumvarme. Man vil ganske vist aldrig kunne dække varmepumpens elforbrug hele året, på grund af den lave solproduktion om vinteren. Der er gode perspektiver i at:

  • Temperaturen kan hæves udover normal-området, så der lagres mere energi
  • Den samme styring vil kunne bruges til at styre, at varmepumpen primært bruger strøm i lav-tarif-perioder.

Nilan har længe haft fokus på varmepumpens potentiale for energilagring, og har også forsøg med termisk lagring ved hjælp af faseskiftende materialer.

Projektet har givet Nilan erfaringer med den solcellestyring (og de begrænsninger, der er i styringen), der skulle kunne køre varmepumpen køre op og ned i temperatur i takt med, at der er overskudsstrøm til rådighed.