Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt - Resultater og gode råd

Iben Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Teknimrum

Udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus med batteri og varmepumpe - et Elforsk-projekt - Resultater og gode råd

 • Der er opbygget et fungerende, avanceret energisystem der kombinerer solceller, batteri, varmepumpe og varmelager til en bolig.
 • Vi har demonstreret state-of-the art indenfor IoT (styring over internettet) til hjemmets energistyring.
 • Der er eksperimenteret med at hæve temperaturen på begge beholdere i perioder om dagen, så den kunne optage mere solenergi. Ligeledes er gennemført forsøg for at vise i hvilke perioder varmepumpen kunne slukkes.
 • Varmepumpens lagerpotentiale ved at hæve temperaturen 10 grader er ca. 5 kWh, og med indregnet virkningsgrad fra varmepumpen svarer det til ca. 2 kWh elektricitet. Derudover er der et lagerpotentiale i betongulvet på ca. 45 kWh – svarende til 15 – 20 kWh solcelleelektricitet.
 • Lagring i termisk lager ved hjælp af gulvvarme fungerer godt i opvarmningssæsonen, og det gik ikke ud over indeklimaet. Det krævede imidlertid, at blandekredse blev slået fra og at rumtermostaterne blev åbnet helt. Der er derfor generelt behov for mere intelligent kobling mellem husets temperaturregulering og varmepumpens styresystem. I et nystartet EUDP projekt (OPSYS2) vil denne udfordring blive taget op.
 • Total virkningsgrad ved op- og afladning på batterisystemet varierer afhængig af belastning fra 66 % til 77 % måned for måned. Ved op-og afladning med lav effekt er der størst tab. Virkningsgraden vil derfor kunne øges, hvis man hæver effekt-grænsen for, hvornår der kan lades/aflades, (og sikrer at tomgangsforbrug fjernes)
 • Der kan stort set lagres lige meget energi (primær el) i det valgte batteri og i varmepumpesystemets varmelagre.
 • Lagring i el-opvarmet varmtvandsbeholder er en af de mest økonomiske lagringsmuligheder da der også er behov for varmt vand om sommeren med meget soloverskud.
 • I projektet er der udarbejdet et brugervenligt regneark til beregning af energistrømme og den økonomiske besparelse ved de forskellige lagringstiltag. Gennem brug af regnearket med de aktuelle forbrug og priser for elektricitet, solceller, batterier og varmepumper kan husejer vurdere sit projekt – både energimæssigt og økonomisk.
 • Den største privatøkonomiske besparelse opnås fra selve solcelleanlægget ved at der fortrænges elektricitet med fuld afgift. Der er en yderligere besparelse ved at investere i batteri og/eller varmelager op til en vis grænse, hvorved egetforbruget typisk kan fordobles. Hvis man i forvejen har varmepumpe med termisk buffer er dette en god lagringsmulighed, da det så kun er et spørgsmål om at ændre på styringen for at gøre dens elforbrug fleksibelt.

Gode råd:

 • Vælg komponenter fra samme firma – eller komponenter, som med sikkerhed kan kommunikere sammen. Systemet bør integreres, testes og installeres af samme installatør
 • Vælg komponenter fra firmaer med teknisk kundesupport
 • Vælg en batteriinverter, der er forholdsvis lille i forhold til solcellerne